Учителя за храненето

Важността на храненето

Много неща зависят от храненето. Знае ли как да яде, човек е разрешил една от най-важните задачи на своя живот. За бъдещата култура първото нещо, с което човек трябва да започне своето самовъзпитание, то е храната, храносмилането, ако иска нормално да развие своя мозък, своите чувства. За да се проявят чувствата и мислите у човека, те са зависими от храносмилателната система. Не, че тя ги ражда, но ако нашето храносмилане не върви правилно, тогава и нашето умствено и морално възприятие ще бъде слабо и ще имаме изопачени схващания за себе си и околните. Когато у човека храносмилателната система не функционира правилно, тогава човек става много раздразнителен и страхлив, няма доверие в себе си. Всички онези, които са смели и имат доверие в себе си, те имат отлична храносмилателна система. У тях стомахът е здрав. В бъдеще жената като бременна още трябва да научи детето как да яде. Храната, която приема бременната и начинът, по който я приема, оказва голямо влияние върху детето, което ще се роди. Храната създава човека, тя го повдига, но и понижава.

Хранене с Любов, благодарност и разположение.(Без гневене!)

Разумният човек на Новата култура трябва да се спре при акта на храненето и трябва да се помоли. Щом седнете да се храните, първата ви работа е да кажете: ”Господи, благодаря ти за хляба, който си ни дал, благодарим ти за живота, който внасяш чрез него в нас”. Първото правило при яденето е, като седнеш да бъдеш разположен. Няма да се интересуваш какво жена ти е сготвила, ако имаш жена. Ако отидеш в гостилница, няма да питаш какво е сготвено, няма да мислиш. Ще си избереш яденето, няма да туряш никаква лоша мисъл в храната. Аз говоря за нормалното хранене. Може да си вземете малко хляб, малко круши, ябълки, малко сирене или кашкавал, или печени или варени картофи, или пържени яйца, или баница. Като ядете, да се не безпокоите кой какво говори. Ако дойде един религиозен човек и те укори, че ядеш баница, ще му кажеш: ”Братко, ще ме извиниш, аз още не съм стигнал до положението на твоето съвършенство. Един ден ще те достигна. А сега ще ти дам малко хляб и ще те моля да не ме смущаваш, искам да ям баница и да благодаря на Бога, че имам баница. Ако ме смущаваш, ще ми развалиш стомаха, ще ми развалиш яденето”. Защото, ако има някой да ни се сърди за храненето, то е само Природата. Яжте с Любов и благодарност, за да използвате праната от храната. Праната е жизнена сила. Човек може всичко да яде, но с Любов и благодарност, съзнателно и да знае закона за превръщане на материята, за да пречиства своята храна, да превръща материята от по-ниско в по-високо състояние. Храната, която не се приема с обич, с вътрешно желание е отрова за организма. Учените хора още не са направили анализ на стомашния сок и на кръвта на човека, когато той се храни при добро разположение на духа и когато се храни неразположен, гневен. Има разлика в състава на кръвта и на стомашния сок при първия и при втория случай. Неразположението на духа внася в храната отрова, която чрез кръвта се разнася по целия организъм. Затова гневен ли си, не яж, докато не трансформираш своето състояние. Това е за разумния човек, а за неразумния се препоръчва обратното: когато е духом неразположен, нека се нахрани добре, по този начин ще възстанови равновесието на енергиите, които ще получи от храната. Ще ядеш, ако имаш разположение, не само разположение на апетита, а да усещаш удоволствие при яденето. И ап. Павел казва: “Яжте, пийте и благодарете”. А аз се изразявам: да ядеш с Любов, да обикнеш храната, и тогава тази енергия се привлича в организма, защото храната е жива, и тия частици, след като влязат по закона на Любовта и ги сдъвчем, живата енергия от тях се влива в нашия организъм и го обновява. Обаче, ако ние нямаме разположение, образуват се течения – кръгообразни, конусовидни, елипсовидни, после хиперболични, и тия течения почват да се вълнуват, и става изтичане на енергията. Забранено е в природата при ядене да се гневим. На човека абсолютно е забранено при ядене да се гневи. Туй го запишете! Човек в яденето трябва да види вътрешния смисъл, онази сила, която е скрита в храната. Доколкото вие можете да възприемете този живот, да влезете във връзка с него, да се обнови вашия живот – това е ядене. Защото с храната ние влизаме във връзка с разумната природа, за да поддържаме организма. Като ядеш ябълка, трябва да вложиш всичката си любов в нея, да влезеш в положението на дървото, на което е расла и душата ти да се свърже с напредналите същества, които са работили върху нея. Ако така обикнеш ябълката и я приемеш в себе си, ще придобиеш повече енергия, отколкото, ако си работил цяла година. Като вземем в ръцете си късче хляб, трябва да се проникнем от великата благодарност за жертвата, която прави хлябът.

Хранене с мисъл, правилно дъвчене

Човек, който диша, без да мисли, ще заболее и човек, който се храни без да мисли, също ще заболее. При храненето мисълта и чувството са абсолютно необходими. Ако не обичате една храна, колкото и да е полезна, няма да ви е от полза. Между човека и храната трябва да има една вътрешна връзка. Живата храна, която приемате, може да стане част от вас и в това се състои истинският живот. Здравето е прииждане на новия живот в човека. Ако ядеш без Любов, ти приемаш само грубата материя, а фината, в която се крие животът, не можеш да я използваш. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща, не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Разумният свят следи човека как се храни, ако яде бавно, дъвче добре, благодари, те му помагат във всичките работи. Яденето е метод, който показва как храната, приета чрез устата, трябва да се преработи. Ако тя предварително не се сдъвче, последствията са много лоши. Някои бързо ядат. Пообърне храната два-три пъти в устата и хайде в стомаха. Хората направо се осакатяват, като си угаждат в яденето и като набързо се нагълтат, без да дъвчат. Храна, която е стискана и дъвкана със зъби, е здравословна. Зъбите са магнетични центрове, затуй добре сдъвканата храна е Божествена сила. Дъвченето е мислене. Продължителното дъвчене на храната няма за цел само асимилирането й, но и за да имат нервите на небцето, венците и езика достатъчно време да всмучат жизнената сила или прана от храната. Нужно е храната да стои известно време в устата. Това се отнася не само за твърдата храна, но и за течните. Водата, млякото и всички течности да се поемат на глътки, за да може праната, която се намира в тях, да се използва, както трябва. Същото се отнася и за въздуха и светлината. Че наистина човек приема прана чрез нервите по езика, небцето и венците, се познава по следното: храносмилането трае 3-4 часа, обаче един гладен, изтощен и слаб човек, след като се нахрани, веднага се чувства бодър, защото праната е навлязла в тялото му чрез нервите. Затова именно храната трябва да се дъвче продължително, докато нейната прана се възприеме. Езикът изсмуква тази есенция, най-хубавата храна-духовната храна, а храната, която се приема чрез стомаха и червата, е материалната храна. Езикът играе важна роля и щом се мисли, докато се дъвче храна, усилва се всмукването на праната. Има и още: Езикът като свикне да всмуква пълноценно прана от храната, същевременно изсмуква и прана от въздуха. Витамините са кондензирана жизнена енергия. Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата страна или само на дясната, не може да си здрав. Ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане – не може да си здрав, ако при храненето мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота. Ти седнеш да ядеш и бързаш, понеже имаш работа. Баща ти казва: ”В пет минути гледай да се нахраниш, че работа има, трябва да се оре, търговия те чака”. Знаеш ли какво значи да се наядеш за пет минути? Ще ядеш спокойно, най-малко 25 минути трябва да отделиш за правилно хранене. Добре е, когато човек се храни, да слуша музика. Във време на ядене човек се нуждае от весела, но не игрива музика. Игривата и тъжна музика еднакво нарушават ритъма на яденето.

Хранене след изгрев и преди залез

Ще се храниш вечерно време преди да е залязло слънцето, а сутрин никога няма да ядеш преди да е изгряло слънцето. Значи, сутрин най-малко 1/2 час след изгрева му, ще се нахраниш. Това е правилото на един човек, който иска да живее един естествен живот, съобразно законите на природата. Може да се нахрани, и когато слънцето залезе, но най-добрият метод е, когато слънцето е на височина два метра преди да е залязло, ти да си приел своята вечеря.

Хранене без преяждане

Колко пъти трябва да се храни човек на ден? Целият културен свят е разделен във възгледите си по отношение на храната. Едни поддържат: в 24 часа човек да се храни един път и го прилагат; други поддържат – само два пъти: обед и вечер; трета категория поддържат три пъти: сутрин, обед и вечер; и четвърта категория поддържат, че трябва да се яде на ден четири пъти. Сега, в България въобще, три пъти ядат на ден: сутрин, на обед и вечер. Правилото при яденето е: никога не яж, ако нямаш разположение. Правилото ще го туриш само при случая: като станеш сутрин и усещаш глад, нахрани се, ако не, не яж. На обяд, ако усещаш глад, нахрани се, ако не, не яж, и вечер също. Ако човек много яде, голяма част от мозъчната енергия отива в стомаха, а с това се намалява дейността на мозъка. Човек като преяжда, изразходва всичката мозъчна енергия за работа на стомаха. В мозъка трябва да има известно количество запасна енергия. Добре е да не си дояждате. Нека всякога да оставя в стомаха ви 1/3 празно място. Това е едно от важните хигиенични правила и трябва да се спазва. Гладът продължава живота. Никога човек не бива да се пресища, а да остава малко гладен. Преяждането скъсява живота. Яденето е математически определено, ученикът трябва да знае колкото му трябва, толкова да яде, нито една хапка повече. Като усети, че му е най-приятно яденето, да спре там. По-нагоре да не отива, там да се спре. То е едно от правилата – да се спре при тази най-сладка хапка. Спрете ли се там, във вас се набира една енергия, възходяща, разширяваща и казвате: “Много хубаво се нахраних”. Тази енергия гради във вас, твори, и тогава и на работата си, навсякъде, каквото пипнете, всичко ви върви, иде ви отръки. Според мене здравословната храна се смила за 1час и 20 минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна. Сега хората се учат да постят. Не е въпрос да пости човек, а трябва да се научи правилно да яде. Постене значи да се откажеш от онази храна, която носи отрова в себе си и да намериш храна, която носи живот.

Хранене с вегетарианска храна

Като употребява вегетарианска храна, човек става по-чист. Месото съдържа повече отрови и прави човека жесток и груб. Месната храна е внесла в организма такива отрови, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали надалеч един от друг – такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Когато колят животните, последните изпитват страх, който образува в организма им страшни отрови. Хората ядат месото, приемат тези отрови в себе си и в резултат се явяват болестите, особено неврастенията. Животните, които колим за храна, имат силно желание за живот, вследствие на което всичката им енергия е съсредоточена към центъра на земята. Тази отрова разклаща нервите ни, която възприемаме от месото. Една от причините за болестите е безразборното избиване на животните. Който иска да влезе в расата на Любовта, трябва идейно, по убеждение да се откаже от месото. Човек трябва да пресъздаде своя организъм. Ако не може да направи това, дълго време ще живее с подбудите на животните. С тази нечиста храна човек морално и интелектуално не може да се повдигне. Начало на духовния живот е вегетарианството. То е начало и на възпитанието, защото духовният живот изключва насилието. Никой не би могъл да бъде духовен, ако не е вегетарианец. „Децата трябва ли да се оставят сами да избират месна или вегетарианска храна? ”Не, те още не разбират и родителите трябва да им дават вегетарианска храна. Вегетарианството е бъдещ начин на хранене на цялото човечество.

Разделно хранене

Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна и като се смели, тогава ще приемеш втора. Представете си, че ви дам череши, сливи, круши, грозде, ябълки, мушмули-десет вида плодове. Всички заедно ли трябва да ядете? Най-хубаво е да се разпределят по видове и да има известна дистанция при яденето на различните плодове. Най-малко един час, а може два, три или четири часа. Тогава ще ви трябват 40 часа, за да опитате всички плодове. Ако сте умен човек, гениален, ще ви трябват 40 часа. Ако сте талантлив- 30. Ако сте обикновен – 20 часа, пък ако сте някой будала – 1 час. Хубаво е да не размесвате различните продукти – едно ядене! Вие сега какво ли не туряте в стомаха си – че ориз, че боб, олио, масло, каквото ви падне. Това е престъпление. Млечни с растителни храни няма да ядете. Кисело мляко с ягоди не яжте. Не смесвайте млечна храна с плод. Не смесвайте мазнините (животинска с растителна). Ако ядете нещо с чесън, чак след три часа ще ядете плод или нещо сладко. Плод и чесън не смесвайте. След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене можеш да пиеш вода, но след ядене не се позволява. Не яжте много гореща храна. Не яжте и много студена храна. Топла храна е потребна, а горещата може да се избягва. Човек трябва да приема и топла вода, стомахът се поврежда от пиенето на студена вода и от приемането на ледено. Много болести дохождат, когато човек яде студени ястия. Някого го боли стомахът, ял е ледени дини. Без сол ще приготвяте яденето – оставете всеки да си соли яденето, колкото иска. Днешното готварство ще остане в архива на човешкия живот като утайка. Когато лукът се режи на ситно и пържи, губи от своята магнетична сила. Доматите няма да пържиш и вариш. Искате ли да се ползвате от хранителността на боба, гответе го без подправки. Варете го с чиста вода, 1-2 глави лук, без дървено масло. Турите ли дървено масло, вие ще го развалите. Бобът съдържа специално масло, което не се съгласува с други масла, нито с чушки. Сейте боб на чисти места изложени на слънце. Никога не яжте боб, стоял повече от една година в избите.

Консервирани храни

Съвременната култура страда от излишък. Тя има консерви, има брашна, риби в тенекии. Всичко това е един излишък, за който днес бялата раса скъпо плаща и още по-скъпо ще плати. Консерви природата не търпи. Съвременните хора страдат от храна, която е престояла по шишета и консервени кутии. Консервираната и остаряла храна е бич за човечеството. Стари храни и брашна, стар фасул и прочее. Старите идеи, старите желания и чувства произвеждат същите резултати. Сегашното консервиране на храните представлява отлагане на утайки, които причиняват различни болести.

Вътрешен усет за храните

Кое е по-хубаво да ядеш печена или сурова пиперка? Печената е по-сладка, а суровата по-здравословна. Всички плодове са печени веднъж на слънцето. За онези, които се лекуват, суровоядството е хубаво. За здраве, почнете да ядете повече сурови храни. Плодовете, като се откъснат, бързо изгубват от своята сила; значи яжте ги пресни, най-добре току що откъснати. Ако искате чист плод, вие сами трябва да откъснете. Щом друг го е откъснал, той е предал нещо от себе си. Ако мине през един, двама, трима, пет души, опорочава се. Умните хора сами трябва да си готвят, сами да си избират храната. Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича. Здравословна храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Човек притежава един вътрешен усет, който му подсказва коя храна трябва да употребява и ако се остави на него, ще подбира храната си правилно. Този усет човек може да възстанови в себе си, ако води чист живот. Ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, ще дойде до това да различава коя храна е добра и определена за него. В човека е книгата на храните, с които трябва да се храни. Всякога яж това, което най-много обичаш. Храната, която не обичате, мъчно се асимилира, около нервите се натрупват утайки от полуорганична материя.

Психично влияние на храната

Трептенията на една храна трябва да са нагласени, да са в хармония с трептенията на моя организъм, че като ям. да стане едно пълно удовлетворяване, да има радост и здраве и през целия си живот да обичам тази храна. Между храната и мен да има обич. Медът е потребен на едни хора, за други – не. Едни хора обичат круши, други череши. Всеки има свой определен вкус за храните и нещата и приема такава храна, каквато организмът желае. Всеки човек води такъв живот, за какъвто органически и духовно е нагоден. Сегашните лекари определят колко грама от всички вещества трябва да се вземат на ден, но те определят това по механически начин. Вие може да вземете известно количество мазнини, но колко от тези мазнини ще бъдат асимилирани, то е важното. Индуските йоги ядат на ден по 50 или 100 грама ориз, но те изваждат от него десет пъти повече хранителни вещества, отколкото би ползвал един човек, който не е йога и който яде по 5-6 пъти на ден. В яденето има нещо духовно, то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Когато ядем някое растение, трябва да се нагласим с неговата гама. Всяко духовно качество си има своите материални елементи. Искаме ли да бъдем меки трябва да имаме съответната материя. Храните се делят на категории. И в разни епохи, и в разни възрасти човек употребява съответни храни. За някои храни не е добре да се казва на какво въздействат. Но запомнете: Eдни събуждат физическата енергия, други чувствата, а трети умствената енергия. Изобщо всеки плод служи за проява на една или друга добродетел в човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от употребата на различни растения и плодове за храна. Има растения, които правят човека благоразумен. Някои храни са свързани с мозъка, някои с дробовете, някои със стомаха. Каквато нужда има организма, такава храна търси. И в животните е пак същият закон. Понеже на животните е необходима малко умствена енергия, малко я търсят. Те търсят храна, която носи сила на организма. Продълговатите плодове представят интелигентност, а валчестите живот и чувства. Ябълката се е създала в астралния свят, а крушата и лимонът в умствения. В някои плодове преобладават известни цветове, в други по-малко. Например вземете черешата – в нея преобладава повече червеният цвят. И следователно, ако някой е малокръвен и ако разбира закона, при яденето на череши, ако яде с разположение и разбиране, а не механически, непременно той ще възприеме всичко онова, което е необходимо за неговия организъм. Сладката храна придава мекота на характера, киселата придава активност, енергия. Киселата храна засилва волята на човека. Нетърпелив си, ще поемаш храна, която съдържа метали – в малко количество разбира се. Ще вземеш малко храна, която съдържа киселини, ще ядеш и храни, които образуват основи, за да се образува едно съединение сол, да станеш по-търпелив. Лютивите храни правят човека буен, решителен, смел, енергичен, гневлив. Сладките и мазни храни дават мекота, солените равновесие. Горчивите трябва да се употребяват в изключителни случаи, те тонират, а киселите активизират, дават енергия. След ядене киселите ябълки са полезни, помагат за храносмилането. Който употребява водни храни, лесно затлъстява. За да дойде в нормално положение, човек трябва първо да яде кисели храни, после сладки и най-после в малки количества водни. Някои мислят, че като се хранят само със сладка храна, ще бъдат по-добри, по-духовни. Как се образува отровата на пчелата, щом тя се храни само със сладък сок? Растенията и плодовете съдържат такъв род енергия в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите, които действат този ден. В понеделник ще ядете храна, която е под влияние на месечината; във вторник, която е под влиянието на Марс и т.н. Избягвайте еднообразна храна. Някой се храни цял месец с картофи, друг с череши, трети с грозде и т.н. Това не е правилен начин на хранене. Разнообразявайте храната, защото всеки вид съдържа специфични енергии, необходими за организма ви. Колкото храната е по-разнообразна, толкова по-умен става човек. Значи ще трябва да ядете и лук, и чесън, и черен и бял боб, и грах, и зеле, а после и най-разнообразните плодове, които съществуват на земята, тъй както са наредени според степента на своята интелигентност. Който е умен, от всички тия форми плодове ще вземе онези, които са необходими за неговата интелигентност, да усилят, да я развият повече.

Различните храни

Жито, от всички храни най-хубаво е житото и хлябът. Всички други храни идват да допълнят хляба. Човек трябва да употребява известно време млечни житни зърна, преди да са напълно узрели; това укрепва нервната система. Но трябва да се дъвче добре. Житото единствено се жертва 100% за човека. Боб, надали има друго растение, което съдържа толкова много хранителни вещества, колкото боба. По външна форма бобът прилича на бъбреците, следователно той се отнася към онази система, която чисти организма. Когато си мрачно настроен и изпитваш песимизъм, яж боб. Но ако се яде много, заболява се от болестта подагра. Да се яде всеки ден боб не е полезно, един път в седмицата е достатъчно. Човек, който е скръжав, не бива да яде боб, защото ще стане още по-скръжав. Черният боб развива интуицията. Лещата е лекарство за очите. Грахът е за красота, за хубав тен и за нервите. Добро козметично средство; трябва да се вари без масло и с малко сол. Картофите придават само едно качество на човека, правят го доволен, да се задоволява с малко. Особено, ако е при неблагоприятни условия. Лукът може да служи и за храна, но лукът първо е лечебно растение. То е тоническо растение в природата. В органическия свят този лук е за хората и животните. Всички тонира. Българинът обича много лук, понеже не може да мисли, много лук яде и прав е. Бамя, тя дава мекота в характера. Сините патладжани успокояват. Слънчогледът показва, че при всичките си постъпки ти трябва да мислиш. Човек може да мисли, само когато има светлина. Слънчогледът показва, че вие всички трябва да вървите по пътя на светлината. Зехтин, дървеното масло съдържа доста слънчева енергия, кондензирана енергия в себе си. Ряпа, когато човек има големи мъчнотии да яде ряпа, тя помага против много болести, взема се като символ за преодоляване. Когато работите ви не вървят, яжте ряпа. Чесънът е добро лечебно средство. Когато иска да дезинфекцира устата си или да подобри състоянието на стомаха и гърдите си, човек трябва да яде чесън. На болния предписвам чесън, но не и на здравия. Чесънът увеличава вибрациите на организма. Нервният човек да употребява чесън за успокоение. Люти чушки помагат против треска, но за здрав човек не се препоръчват. Моркови: чрез морковите става примирение с земята. Зеле: чрез зелето става примирение с небето. Краставицата действа благотворно на нервната система, но да се яде сутрин и на обед. Яде ли се вечер, тя се отразява зле на стомаха. По- своенравно същество от краставицата няма във формата, която е дадена. Краставицата е еротична, своенравна. Трябва да знаеш с каква друга храна да я хармонираш. Когато човек е нервно изтощен да яде краставици. Соковете на краставицата действат обновително на човека, но ако той е много здрав и яде краставица, тя е много възбудителна, обича да се сърди, побива хората малко. Домат: В своето развитие доматът по-далеч от стомаха не е стигнал. Материалистите са подобни на доматите. Доматите регулират кръвообръщението. Коприва и спанак: За да почерните косата си. Леска: Тя огражда, в нея има магическа сила. Орехи: Те карат човека да мисли. Забележете, имате три обвивки на ореха. Не може ли да има една обвивка, но три! Една зелена обвивка, тя е свързана с физическия свят, втората с духовния свят, а самият орех е Божествения свят. Всички ядки са крайно полезни, те имат извьнредно ценен елемент за поддържане на живота. Преди да ядете плодове, измивайте ги хубаво с топла вода. Ябълката придава следните качества на човешкия организъм: Прави го мек благ, снизходителен към хората. В пътя на развитието си ябълката се е движила по най-малкото съпротивление, стремяла се е към красота и удоволствие. Ябълката представлява най-фината мисъл на чувствата. Ако някой иска да стане изящен, деликатен, да знае как да постъпва, той трябва да яде от най-хубавите ябълки, а не от грубите. Крушата придава хубава форма на твоята мисъл. Който иска да стане разумен, интелигентен, нека яде круши, от най-хубавите, с продълговата форма и същевременно с хубав жълт цвят, а не от валчестите. Череши: в черешите се крият дълбоки чувства и законът на свободата. Ако имате запичане, яжте череши, те освобождават стомаха. За подобряване на кръвообръщението. Черешата е под влияние на Венера. Черешите внасят радост и веселие в душата на човека. Ако искаш да се усили надеждата ти, яж череши. Черешата подхранва нашето сърце. Грозде: Ако дробовете ви са слаби и умът ви не работи, яжте грозде, то лекува дробовете. Който иска да бъде философ, мъдър, да яде грозде, късен плод. В люспицата на гроздето се намират много витамини, които могат да се използват само при много дъвкане. Добре е семките на гроздето да не се гълтат. Червеният мискет усилва кръвта. Мискетът урегулирва мозъчната и симпатична нервна система. Димятът дава настроение и действа на ума. Дренки: Ако сте безхарактерни и отпуснати, като ядете дренки, ще придобиете устойчивост и издръжливост на характера. Те доставят желязо в кръвта. Лимонът се е развивал в такава епоха, когато киселините са имали надмощие. Който е апатичен, всяка сутрин трябва да употребява по едно парче лимон, да се свърже със силите, които действат в него. Киселините в лимона придават активност на човека. Пъпешът узрее ли, отдалеч може да мирише, да подканя да го отрежат. В това отношение стои по-високо от динята, която е горделива и да узрее, не съобщава, ако никой не я открие. Пъпеш ще ядеш, за да бъдеш внимателен, да имаш маниер и обхода с хората. Пъпешът е тщеславен. Динята е смела, може да направи плода си голям. Динята чисти стомаха и червата. След като е стояла на слънце, откъсни я и я изяш, но не яж такава откъсната отдавна. Динята действа ободрително и слабително. Ако искаш да знаеш как да работиш с хората, яж дини. Който няма развито честолюбие, достойнство, да яде дини. Тиква: Тя се яде, когато човек трябва да се научи да не се безпокои. Праскови: Те лекуват стомаха. Смокини: По-полезни са за здравето на човека, ако се взимат пресни от дървото. Сини сливи: Онези, у които вярата е слаба, нека ядат сини сливи. Не зелени, нито презрели, ами точно узрели. Ако се храниш само със сливи, ще станеш религиозен догматик, не набожен човек, но догматик. Мед: Ако ядеш мед умерено, ще бъдеш здрав, ядеш ли повече, ще се разболееш. Млякото е добро за малкото дете, а зло за възрастния. Ако възрастният се храни дълго време с мляко, ще осакати храносмилателната си система. Кисело мляко: Като цяр киселото мляко е на място. Ако някой страда от туберкулоза или рак, да яде кисело мляко най-малко 3 години по 3 пъти на ден, по 100 грама, за да има микроскопическо подобрение. Докато се излекуват хората и народите, трябва да се хранят с растителна храна. След това ще дойдат до плодоядството. Истинската храна се заключава в светлите мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. Това са плодовете на живота, с които ще се хранят хората в бъдеще.

Забележка: ИнтеграБг.Инфо не е лекар, не лекува, и не консултира! ИнтеграБг.Инфо е здравно информационна – образователна медия. ИнтеграБг.Инфо не носи отговорност за неправилно интерпретиране на текст от потребителите на сайта!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *