Законите на душата

Из „Лицата на горделивостта“ на Сергей Лазарeв:

„Занимавайки се с изследванията си, посветих много внимание на въпроса за произхода на болестите. Разбирането на причините помага да се справим със заболяването. Ако причините не са ни известни, се налага да работим на случаен принцип.“

„Съвремената медицина не може да отговори ясно на въпроса откъде се появяват болестите и свежда всичко до причинно-следствените връзки, които показват зависимостта на физическото тяло от околната среда, от претърпени травми и инфекции. Ваксини, операции, хапчета – това са основните методи на лечение на съвременната медицина.“

„Древната медицина, която днес наричаме нетрадиционна, говори за по-дълбоки причини. Тези причини се намират на фините нива на битието ни: проблемите на тялото са резултат от проблемите на душата . Изучвайки човека от гледна точка на съединяването на противоположностите – на физическото тяло и на полевата структура, – аз видях, че болестите се зареждат на нивото на полето. На фино ниво виждах постъпките на човека, които ние наричаме грях.“

„Всеки човек има индивидуална полева структура, в която се записва всичко. Полевата структура е динамична и бързо фиксира всичко, което се случва с нас. Първо става деформация на полевите структури, а след известно време на това място, където е станала деформацията, се появява заболяване.“

„Полето се деформира, когато човек изпитва омраза, агресия, нежелание да живее и други отрицателни емоции. Това означава, че болестите на човека са пряко свързани с неговата вътрешна агресивност.“

„Болестта може де не се появи веднага, а понякога след десетки години. Поради тази причина, е сложно да се види как нашето емоционално състояние влияе върху здравето ни.“

„В процеса на изследванията ми се изясни, че вътрешното емоционално състояние на човека влияе не само върху неговата физиология, но и на съдбата му. Чувствата определят и състоянието на нашето здраве, и това, което се случва с нас. Нещастията, неприятностите, катастрофите са резултат на свръх дълбоките емоции на човека.“

„Човекът е многопластово същество. В подсъзнанието се пази опитът от минали животи на човек и опитът на неговите предци, които обикновено съвпадат с неговия личен опит. Подсъзнанието е гигантско хранилище на информация. Всеки човек има свое лично хранилище, в което „са записани“ неговите постъпки, неговите чувства, емоции – с две думи: неговите грехове и праведните му дела.“

„Някога мечтаех да създам специален уред, който да изравнява полето на човек и хората да могат да бъдат излекувани. Съвременната медицина е близо до откриването на подобен вид уреди. Тя планира да се бори с болестите в самия им зародиш, тоест на нивото на полето. Обаче, медицината не отчита факта, че аурата, нивото на полето, подсъзнанието и душата са едно и също нещо.“

„Душата не може да бъде изчистена с никакъв уред. “

„Моите изследвания доказаха, че е невъзможно човек да бъде излекуван, без да се променят вътрешното му състояние, чувствата му, мирогледът и характера му. Душата се изчиства с любов към Бог, с правилно поведение, спазване на заповедите. Само и единствено самият човек може да оправи себе си истински.“

„Религиите говорят за това, че болестта е резултат от греха. В Новея завет е казано, че неизпълнението на Божиите заповеди води да болести, нещастия и даже до изчезването на цели народи и държави.“

„Като се обръща към един от тези, които е излекувал, Исус казва: “Ето сега си здрав. Затова престани да съгрешаваш, за да не ти се случи нещо по-лошо“. В тези думи, може да се види връзката между извършените грехове и последвалите болести.“

„В превод от гръцки език думата „грях“ означава „пропуск“, „заблуждение“. Когато човек се заблуждава, той губи правилната насока и започва да греши. Правилната насока е осъзнаването на единството с Твореца и стремежът към Него. Това е усещането, че смисълът на живота се състои в единството с Бог и уподобяването Нему. „Бъдете съвършени и вие, както е съвърщен вашият небесен Отец“, – казва Исус Христос.“

„Заповедите ориентират правилно човек и му помагат да се развива и да спасява душата си. Човек, който не изпълнява заповедите, вреди на душата си. “

„Душевното разлагане отначало не влияе на здравето. Когато душата се разпада, човек даже усеща допълнителна енергия и прилив на сили. В същото време може и желанията му да се изпълняват. Едва когато разпадането на душата премине определен предел, започват да се разрушават съзнанието и тялото. Обикновено, човек обръща внимание на тези проблеми тогава, когато вече физически страда сериозно.“

„Най-добрата профилактика и лечение на болести е привеждането на душата в ред, тоест на чувствата и мирогледа ни. Всички религии говорят за това, че грехът никъде не изчезва и човек рано или късно се налага да си плаща за него. Грехът може да се изкупи с покаяние, молитва, обръщане към Бог, жертва и пости.“

„Аз започвах с това да помоля хората да се върнат към миналото си, да преразгледат събитията от живота си и отново да ги изживеят, отпускайки обидите и въздържайки се от осъждане и униние. С помощта на покаяние човекът се разделяше с емоционална агресия и болестите минаваха.“

„Защо покаянието изцелява? Когато човек променя отношението си към миналото, едновременно с това започва да се променя и характерът му в настоящето. Същността на покаянието е в промяната на характера и мирогледа, което всъщност води до излекуването.„Покаяние“ в превод от древногръцки език означава „изменение“. Покаянието е като обръщение към Бог и признаване на това, че си се държал неправилно. Това е преразглеждане на отношението към миналото, а следователно и промяна на характера в известна степен. Покаянието и молитвата са първите стъпки на човека към промяната на характера. „

„Във всяка религиозна система съществува понятието за жертва. Човек може да се промени, когато се откаже от своето его и е свободен от привързаностите си. Отказа от собственото човешко „аз“, от своята воля става тогава, когато човек жертва нещо.“

„От древни времена хората са познавали важността на жертването. Без жертва не е успешен нито ловът, нито пък което и да е друго сериозно дело. Преди всяко мероприятие, хората са правели жертвоприношения. Жертвата е намалявала вътрешната привързаност, усилвала се е връзката в Бог, възможностите на човека са се увеличавали и той можел да постигне повече. Здравето също се укрепвало, защото главната жизнена енергия на човека идва от душата му. Ако човек е готов да се откаже от своята външна обвивка, тогава единството с Бог се усилва и желанията започват да се изпълняват.“

„… и така, първият етап от изменението на характера е покаянието. Виждал съм какви феноменални резултати могат да постигнат хората, когато преразгледат миналото си. Вторият етап е изменението на отношението към настоящето, това е правилното поведение в конфликтна ситуация. Когато реагираме към околния свят и се отнасяме към себе си и към хората емоционално правилно, тогава ние ще можем по-бързо да се променим и да се отървем от корените на греха.“

„…. В последствие разбрах, че само молитва не е достатъчна. Трябва да се променя отношението не само към миналото и настоящето, но и към бъдещето, а това е възможно само посредством трансформиране на характера. Под изменение отношението към бъдещето имам предвид, по-дълбочинното изменение на характера, когато човек престава да греши дори несъзнателно. Не трябва да има подсъзнателно съпротивление и агресия по отношение на Божествената воля.“

„… Отначало човек изпитва чувство на превъзходство, след това се появява страхът да изгубиш това, което имаш, а след това идва завистта и злобата. За да промениш характера си към по-добро, трябва да изкорениш основата на греха – горделивостта. Ако човек не разбере причината на греха, борбата с греха ще продължава до безкрай. Човек ще се излекува от една болест и ще получава друга в замяна…“

Забележка: ИнтеграБг.Инфо не е лекар, не лекува, и не консултира! ИнтеграБг.Инфо е здравно информационна – образователна медия. При нужда се обърнете към квалифициран специалист! ИнтеграБг.Инфо не носи отговорност за неправилно интерпретиране на текст от потребителите на сайта!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *