Дейвид Хокинс – Нива на човешкото съзнание

Из книгата „Мощ срещу сила“ на Дейвид Хокинс

„Нива на човешкото съзнание

През годините, в които провеждахме това проучване, извършихме милиони замервания. Въз основа на тях определихме стойностите на добре познати нагласи и емоции, локализирани от конкретни атракторни енергийни полета. Тази локализация се осъществява по същия начин, по който електромагнитните полета въздействат върху железните стружки и ги събират. Адаптирахме класификацията на енергийните полета така, че да бъде лесно разбираема и клинично обоснована. Много е важно да запомните, че цифрите, определящи нивата на скалата, не са в аритметична, а в логаритмична прогресия. Ето защо нивото 300 не е двойно по-голямо от 150; то е 10300. Няколко пункта по-нагоре по скалата указват сериозно нарастване на енергията; с изкачването по нивата, тя се усилва все по-главоломно. Различните нива на човешкото съзнание намират дълбоки и многообразни изражения. Те могат да са както груби, така и фини. Всички нива под 200 са разрушителни за живота и в индивидуален, и в обществен план. Всички нива над 200 са конструктивен израз на мощ. Решаващото ниво от 200 е преломът, който разделя зоните на грубата сила и истинската мощ. Когато говорим за емоциите, съответстващи на отделните енергийни полета на съзнанието, трябва да имате предвид, че те рядко се проявяват в чист вид. Нивата на съзнанието винаги са смесени. Човек може да оперира на едно ниво в дадена област от живота и на съвсем друго ниво в друга област. Цялостното ниво на съзнание на индивида е сумарен ефект от тези различни нива.

Енергийно ниво 20: Срам

Нивото на Срам е опасно близо до смъртта. Човек може да я избере от чувство за срам и направо да се самоубие. Може и да не го направи съвсем явно, а просто да престане да предприема стъпките, необходими, за да продължи да живее. На това ниво са често срещани случаите на смърт вследствие на инцидент, който е можел да бъде избегнат. Всички ние познаваме болката, когато бъдем унижени, дискредитирани или се чувстваме „сякаш не съм човек”. На нивото на Срама свеждаме глава и се снишаваме в желанието да станем невидими. Често срамът е свързан с прогонване от общността, а в примитивните общества, от които произхождаме всички, прогонването е равносилно на смърт. Когато на ранна възраст преживеем нещо, провокиращо Срам (като сексуално насилие), той ни бележи за цял живот, освен ако не получим помощ чрез терапия. Срамът, както казва Фройд, поражда невроза. Той вреди на емоционалното и психологическото здраве и води до ниска самооценка, която предразполага към физически заболявания. На нивото на Срама личността е срамежлива, затворена и интровертна.

Срамът може да е инструмент на жестокостта и жертвите му често стават жестоки. Засрамените деца се държат брутално с животните и помежду си. Поведението на хора, чието съзнание е едва на ниво 20, е опасно. Те са склонни към параноя и халюцинации, в които към тях се отправят обвинения; някои развиват психози или извършват странни престъпления.

Някои хора на нивото на Срама компенсират състоянието си с перфекционизъм и скованост, ставайки прекалено амбициозни и нетолерантни. Известни примери за това са моралните екстремисти, които създават отмъстително настроени общности и проектират собствения си неосъзнат срам върху другите, а след това се чувстват оправдани да упражняват насилие в името на праведността. Често серийните убийци действат, водени от сексуален морализъм, с оправданието, че наказват „лошите” жени.

Тъй като принизява цялостното ниво на личността, Срамът прави човек уязвим към останалите негативни емоции и поражда фалшива гордост, гняв и вина.

Енергийно нова 30: Вина

Вината, толкова често използвана в нашето общество с цел манипулация и наказание, има различни проявления – угризения, самообвинения, мазохизъм и цялата гама от симптоми на нагласата на жертва. Неосъзнатата вина води до психосоматични заболявания, склонност към злополуки и самоубийствено поведение. Много хора се борят с вината цял живот. Други пък отчаяно се опитват да се отскубнат от нея, като я отричат, пренебрегвайки и морала.

Доминирането на усещането за вина води до фокусиране на съзнанието върху „греха” и до неопрощаване. Религиозните демагози често си служат с вина, за да упражняват принуда и контрол. Подобни търговци на „грях и спасение”, обсебени от идеята за наказание, са най-вероятно мотивирани от собствената си вина или пък я проектират върху останалите.

Субкултурите, в които присъства извратена склонност към самобичуване, често проявяват и други форми на жестокост, като например публично ритуално убиване на животни. Вината провокира ярост и това често намира израз в убийства. Смъртното наказание е пример как убийството носи удовлетворение на обществото, подвластно на чувството за вина. Нашето неопрощаващо американско общество например публично унижава жертвите си в пресата и раздава наказания, за които никога не е било доказано, че имат каквото и да е възпиращо или поправително въздействие.

Енергийно ново 50: Апатия

Това ниво се характеризира с бедност, отчаяние и безнадеждност. Светът и бъдещето изглеждат мрачни, основната тема на живота е трагедията. Апатията е състояние на безпомощност. Нейните жертви са разяждани от всякакви нужди и страдат не само от липса на ресурси, но и от недостатъчно енергия, за да се възползват дори от това, с което разполагат. Ако около тях няма хора, които да ги обгрижват и да внасят енергия в живота им отвън, може да стигнат до пасивно самоубийство. Човекът, който изпитва безнадеждност, няма воля за живот и зяпа безразлично, без да реагира на дразнители. В един момент може да престане да следи с очи видимите обекти и да не му остане достатъчно енергия дори да погълне храната, която му се поднася.

Това е нивото на бездомните и изоставените от обществото. Това е и съдбата на много от възрастните хора и други, които са изолирани поради хронични или прогресиращи заболявания. Апатичният човек е зависим, той е „в тежест” и околните го чувстват като бреме.

Твърде често в обществото липсва достатъчно мотивация за оказване на каквато и да е реална помощ на общности (и отделни хора) на това ниво, тъй като тя се възприема като източване на ресурси. Това е нивото на улиците на Калкута, където се осмелява да стъпи само светица като Майка Тереза и нейните последователи. Малцина проявяват смелостта да погледнат в очите на Апатията; на нейно ниво човек изоставя всяка надежда.

Енергийно нива 75: Скръб

Това е нивото на тъгата, загубата и зависимостта. Повечето от нас са изпитвали подобни настроения за определени периоди, но който остане на това ниво, живее в постоянно съжаление и депресия. Това е ниво на траур, страдание и носталгия по миналото; това е и нивото на систематичните неудачници и хроничните комарджии, които приемат провала като част от начина си на живот. Ето защо често губят своята работа, приятели, семейство, пари, здраве и възможности.

Когато човек преживее голяма загуба в началото на живота си, на по-късен етап става склонен да приема пасивно скръбта, сякаш тя е цената на живота. На това ниво той вижда тъга навсякъде – в малките деца, в самия живот. То придава оттенък на начина, по който човек възприема съществуването. Част от синдрома на скръбта е представата, че това, което е било загубено или което то символизира, е незаменимо. Налице е генерализиране на конкретни събития – например загубата на любим човек се приравнява със загубата на самата любов. На това ниво подобни емоционални загуби могат да предизвикат сериозна депресия или смърт.

Въпреки че скръбта е гробището на живота, на нейното ниво има повече енергия, отколкото на нивото на Апатията. Ето защо, когато травмираният, апатичен пациент започне да плаче, ние знаем, че е започнал да се оправя. Щом е започнал да плаче, ще му се върне и апетитът.

Енергийно нова 100: Страх

На ниво 100 има много повече жизнена енергия – страхът от опасностите е здравословен. До голяма степен той движи света, стимулирайки безкрайна дейност. Основният мотивиращ фактор за повечето хора е страхът от врагове, старост, смърт, отхвърляне и загуба на желания социален статус.

От позицията на това ниво светът изглежда опасен, пълен с капани и заплахи. Страхът е любимият официален инструмент за контрол на потисническия тоталитаризъм, а несигурността е разменната монета на тези, които манипулират пазара. Медиите и рекламата играят по струните на страха с цел увеличаване на пазарните дялове.

Страховете могат да се множат безкрай. Техните граници са границите на човешкото въображение. След като Страхът се превърне във фокус на вниманието, той започва да се храни от безбройните тревожни събития по света. Става натрапчив и може да приеме всякакви форми – например безпокойството да не би да загубиш взаимоотношението си, води до ревност и силен хроничен стрес. Мисленето, породено от страх, може да прерасне в параноя или да генерира изграждането на невротични защитни структури. Освен това, тъй като е заразно, може да се превърне в силна социална тенденция.

Страхът ограничава растежа на личността и я потиска. Понеже за издигане над Страха е необходима енергия, потиснатите не могат да достигнат по-високо ниво без помощ. Ето защо на това ниво човек търси силни лидери, които наглед са победили собствените си страхове, за да го изведат от неговото робство.

Енергийно ниво125: Желание

На това ниво има още повече енергия. Желанието движи много области от човешката дейност, включително икономиката.

Рекламодателите играят по струните на нашите желания, за да програмират в нас нужди, свързани с инстинктивните ни импулси. Желанието ни подтиква да полагаме големи усилия, за да постигаме определени цели или да печелим награди. Желанието за пари, престиж или власт управлява живота на много от хората, които са се издигнали над Страха като основен мотив в живота.

Това е и нивото на пристрастеност. Там Желанието се превръща в нужда, по-важна от самия живот. Жертвата на Желанието може да не съзнава какво я мотивира всъщност.

Някои се пристрастяват към глада за внимание и прогонват хората чрез постоянните си изисквания към тях. Копнежът за сексуално одобрение е създал цяла козметична и модна индустрия.

Желанието е свързано с трупане и алчност. То обаче е ненаситно, тъй като представлява постоянно енергийно поле. Ето защо удовлетворението от почесването на една краста просто се заменя с незаситена охота за нещо друго. Мултимилионерите например често са обсебени от придобиването на все повече пари.

Състоянието на Желание очевидно е много по-високо от Апатията или Скръбта, тъй като за да получи, човек първо трябва да има енергията да иска. Телевизията е оказала голямо влияние върху много потиснати хора, възпитавайки у тях желания и енергизирайки копнежите им до степен, в която те напускат апатията и започват да се стремят към по-добър живот. Желанието може да ни постави на пътя към постиженията. Така може да се превърне в трамплин към още по-високи нива на осъзнаване.

Енергийно ниво 150: Гняв

Въпреки че гневът може да доведе до убийства и война, в качеството си на енергийно ниво той е много по-отдалечен от смъртта, отколкото предишните нива. Гневът може да доведе както до разрушително, така и до конструктивно действие. Когато хората напускат Апатията и Скръбта, за да преодолеят Страха като начин на живот, те започват да искат. Желанието води до усещането за безсилие, раздразнение и объркване, което, от своя страна, води до Гняв. Така Гневът може да се превърне в опорна точка, от която потиснатите да бъдат катапултирани към свободата. Яростта, провокирана от социална несправедливост, от поставянето на определени хора в позиция на жертва и от неравенството, е била причина за възникването на масови движения, довели до големи промени в структурата на обществото.

Гневът обаче най-често се изразява като неприязън и отмъстителност и е експлозивна и опасна емоция. Гневът е начинът на живот на раздразнителните, избухливи хора, които са свръхчувствителни към пренебрегване или обиди, превръщат се в „колекционери на несправедливости” и са свадливи, войнствени и конфликтни.

Тъй като гневът произтича от раздразнение и разочарование, свързани с незадоволено желание, той се основава на енергийното поле под него. Тези чувства са резултат от преувеличаване на важността на желанията. Ядосаният човек може да изпадне в истерия, точно като раздразнено бебе. Гневът лесно води до омраза, която е разрушителна във всички области от живота.

Енергийно ниво 175: Гордост

Гордостта, която според кинезиологичните измервания е на ниво 175, има достатъчно енергия, за да управлява военноморските сили на САЩ. Това е нивото, към което се стреми по-голямата част от homo sapiens днес. За разлика от по-ниските енергийни нива, когато достигнат Гордостта, хората започват да изпитват позитивизъм. Това повишаване на самочувствието действа като балсам за цялата болка, изпитвана на по-ниските нива на съзнанието. Гордостта изглежда добре и е наясно с това, тя дефилира на парада на живота.

Гордостта е достатъчно далеч от Срама, Вината или Страха. Да се издигнеш например от отчаянието на гетото до самоуважението, което изпитваш като морски пехотинец, е огромен скок.

Гордостта обикновено има добра репутация и обществото я насърчава, но както виждаме от Картата на нивата на съзнанието, тя е достатъчно отрицателна, за да остане под критичното ниво от 200. Ето защо на нивото на Гордостта човек се чувства добре само в сравнение с по-ниските нива.

Проблемът, както всички знаем, е, че „Възгордяването предшества падението”1. Гордостта заема отбранителна позиция и е уязвима, защото зависи от външни условия, без които може изведнъж да се срине на по-ниско ниво. Надутото его е уязвимо за атаки. Гордостта остава слаба, защото може да бъде катурната от пиедестала си обратно на нивото на Срама. Тя се страхува именно от тази опасност да не загуби позицията си.

Гордостта разделя и поражда фракционизъм със скъпо струващи последствия. Хората са готови да умрат заради нея – все още има армии, които редовно се трепят заради онзи неин аспект, наречен национализъм. Религиозни войни, политически тероризъм и ревност, ужасяващата история на Близкия изток и Централна Европа – всичко това е цената на гордостта, която се плаща от цялото общество.

Недостатъците на Гордостта са арогантността и отрицанието. Те блокират растежа. На нивото на Гордостта възстановяването от зависимости е невъзможно, тъй като човек отрича емоционалните си проблеми или недостатъци на характера. Целият проблем на отрицанието е проблем на гордостта. Ето защо тя е голямо препятствие за придобиването на истинска мощ, която измества Гордостта с истинския си ръст и престиж.

Енергийно ниво 200: Смелост

На ниво 200 за пръв път се появява мощ. Когато тестваме субекти на всички енергийни нива под 200, установяваме мускулна слабост (това може лесно да бъде проверено). На жизнеутвърждаващите нива над 200 обаче всички придобиват мускулна сила. Това е критичната линия, която разграничава положителните и отрицателните влияния в живота. На нивото на Смелостта идва истинска мощ. Следователно това е и нивото, в което човек поема живота си в свои ръце. Това е зоната на изследването, постиженията, твърдостта и решителността. На по-ниските нива човек възприема света като безнадежден, тъжен, плашещ или разочароващ. На нивото на Смелостта той вижда, че животът е вълнуващ, предизвикателен и стимулиращ.

Смелостта означава, че човек е готов да опитва нови неща и да се справя с промените и предизвикателствата. На това ниво на овластяване той е в състояние да се справя и ефективно да оползотворява възможностите в живота. Тук например е налице енергията за усвояване на нови професионални умения.

Растежът и образованието стават постижими цели. Налице е способност да се изправяме срещу страховете или недостатъците на характера и да израстваме въпреки тях. Ако изпитваме безпокойство, то не ни блокира така, както на по-ниските еволюционни етапи. Препятствията, които събарят хората със съзнание под 200, действат като стимули за онези, които са се развили, стигайки до първото ниво на истинската мощ.

Хората на това ниво дават обратно на света толкова енергия, колкото вземат; на по-ниските нива те както колективно, така и индивидуално източват енергия от общността, без да ѝ връщат. Тъй като постиженията носят положителна обратна връзка, човек постепенно получава все по-голямо удовлетворение от собствения труд и самооценката му расте. Тук започва продуктивността.

Векове наред колективното съзнание на човечеството не е можело да се издигне над ниво 190 и колкото и да е учудващо, е скочило на сегашното си ниво 207 само за последните 10 години.

Енергийно ниво 250: Неутралност

Енергията става много положителна, когато стигнем до нивото, което сме нарекли Неутрално, защото там човек се освобождава от заемането на конкретна позиция, характерно за по-ниските нива. Под 250 съзнанието е склонно да вижда дихотомии и да заема твърди позиции. Това е пречка в един свят, който е сложен, а не черно-бял, и в който действат множество фактори.

Заемането на позиция създава поляризация, която, от своя страна, води до противопоставяне и разделение. Както в бойните изкуства, така и в живота твърдата позиция ни прави уязвими. Това, което не се огъва, може да се счупи. Неутралното състояние се издига над бариерите и противопоставянето, които разпиляват енергията на човека, и му дава възможност да е гъвкав и да оценява проблемите неосъдително и реалистично. Да бъдеш неутрален, означава да си относително независим от резултатите. Невъзможността да постигнеш своето, вече не се преживява като провал, заплаха или разочарование.

На нивото на Неутралността може да кажеш: „Е, ако не ме вземат на тази работа, ще си намеря друга”. Това е началото на вътрешната увереност. Усещайки силата си, човек не може лесно да бъде сплашен. Той не изпитва натрапчива нужда да се доказва. Съществува очакване, че животът, с неговите възходи и падения, ще е наред, стига да поемаш обратите му с нагласата на ниво 250. На ниво Неутралност човек има усещане за добруване и увереност в способността си да живее в света. Тук е налице безопасност – с хората на това ниво е лесно да се разбираш. Те създават усещането, че е безопасно да общуваш с тях, защото не се интересуват от конфликти, конкуренция или търсене на виновници. Чувстват се добре в кожата си и не губят емоционално равновесие. Нямат осъдително отношение и не изпитват необходимост да контролират поведението на другите. Тъй като ценят свободата, е трудно да бъдат контролирани.

Енергийно ниво 310: Отговорност

Това силно положително ниво на енергия може да се разглежда като портал към по-високите нива. Например на нивото на Неутралност човек си върши работа както трябва, но на нивото на Отвореността я върши добре и често има успех във всички начинания. Тук хората растат бързо и често ги избират за повишение. Отвореността предполага, че човек е преодолял вътрешната си съпротива срещу живота и се е посветил да участва в него. Под нивото 200 хората често са тесногръди, но на ниво 310 настъпва голямо отваряне. Тук хората са искрено приятелски настроени и социалният и икономическият успех следват някак автоматично. Те не се притесняват от безработицата – ако трябва, ще се заемат с всякаква работа или ще си създадат самостоятелна кариера или заетост. Не се чувстват унижени, ако се налага да извършват обслужващи дейности или да започнат от дъното. Полезни са за другите и допринасят за благото на обществото. Освен това са готови да се изправят пред вътрешните си проблеми и нямат сериозни пречки пред ученето.

На това ниво самочувствието е високо и се подсилва от положителната обратна връзка от обществото под формата на признание, признателност и награди. Отвореността е съпричастна към чуждите нужди и им откликва. Тези хора са строители на обществото и допринасят към него. Те са способни да се изправят след претърпени несгоди, да се учат от опита и да се поправят сами. Тъй като са изоставили Гордостта, са готови да виждат недостатъците си и да се учат от другите. На нивото на Отвореността хората стават отлични ученици. Лесно се поддават на обучение и са значителен източник на сила за обществото.

Енергийно ниво 350: Приемане

На това ниво на осъзнаване настъпва голяма трансформация с разбирането, че самият човек е източникът и създателят на жизнените си преживявания. Поемането на подобна отговорност е отличителен белег за това еволюционно стъпало, характеризиращо се със способността да живеем хармонично със силите на живота.

На нивата под 200 хората са склонни да се чувстват безсилни и да се възприемат като жертви, изоставени на милостта на съдбата. Това се дължи на тяхното убеждение, че източникът на щастието или причината за проблемите е някъде „там”, извън тях. На настоящото ниво се извършва огромен скок – възвръщане на собствената сила. Той идва с осъзнаването, че източникът на щастието е в самите нас. На този по-напреднал етап нищо извън нас няма способността да ни направи щастливи. Любовта не ни се дава или отнема от друг, а се създава отвътре.

Това ниво не трябва да се бърка с пасивност, която е симптом на апатия. Приемането ни позволява да се ангажираме с живота при условията, които той ни поставя, без да се опитваме да го вкараме в нашите планове и желания. Приемането е съпътствано с емоционално спокойствие. С надрастването на отрицанието, възприятието ни се разширява. Сега виждаме нещата без изкривяване или погрешно тълкуване; контекстът на опита се разширява така, че можем да „видим цялата картина”. Приемането е свързано основно с равновесието, пропорционалността и целесъобразността.

Човекът на нивото на Приемане не се интересува какво е правилно или грешно, а е посветен на разрешаването на проблемите по най-добрия начин. Той не се плаши от трудната работа и тя не му тежи. Дългосрочните цели имат предимство пред краткосрочните; изпъкват качества като самодисциплина и майсторство.

На нивото на приемане не сме поляризирани от конфликти или противопоставяния. Виждаме, че другите имат същите права като нас и зачитаме равенството. Докато по-ниските нива се характеризират със скованост и педантизъм, тук проблемите започват да се решават чрез социално мнозинство. Следователно на това ниво няма дискриминация или нетолерантност; има осъзнатост, че равенството не изключва многообразието. Приемането приобщава, а не отхвърля.

Енергийно ниво 400: Разум

Интелигентността и рационалността излизат на преден план, когато човек надрасне емоционалността, характерна за по-ниските нива. Разумът е способен да обработва голям обем сложни данни и да взема бързи, правилни решения; да разбира взаимоотношенията в тънкост, да си дава сметка за различните степени и фините разграничения. Все по-важна става способността му да борави умело със символите като абстрактни понятия. Това е нивото на науката, медицината и повишения общ капацитет за концептуализация и разбиране. Тук човек се стреми към придобиване на капитала на знанията и образованието. Отличителен белег на ниво 400 е, че за основни постижения се считат придобиването на разбиране и информация. Това е нивото на носителите на Нобелова награда, великите държавници и съдиите от Върховния съд, Айнщайн, Фройд и много други велики мислители през историята.

Има обаче някои недостатъци. Такъв например е неспособността да направи ясно разграничение между символите и това, което всъщност стои зад тях. Налице е и объркване между обективния и субективния свят, което ограничава разбирането за причинността. На това ниво е лесно да изгубите от поглед гората, тъй като сте се вторачили в дърветата; да се увлечете в концепции и теории и да пропуснете същността. Интелектуализирането може да се превърне в самоцел. Разумът е ограничен, тъй като няма капацитет да разпознава същността или критичния момент в сложните въпроси.

Разумът сам по себе си не води към истината. Той произвежда огромни количества информация и документация, но не е способен да разрешава разминаването между данните и заключенията. Всички философски аргументи звучат убедително сами по себе си. Въпреки че Разумът е изключително ефективен в света на технологиите, където господстват методологията и логиката, самият той, колкото и да е парадоксално, е основната пречка за постигане на по-високи нива на съзнанието. Издигането над това ниво не е често срещано явление в нашето общество.

Енергийно ниво 500: Любов

Тук не става въпрос за Любовта, която ни представят в масмедиите. Това, което светът обикновено нарича любов, е бурна емоция, съчетаваща физическо привличане, обсебване, контрол, пристрастяване, еротика и вълнението от нещо ново. Тя е крехка и променлива, като се усилва и намалява в зависимост от различни условия. Когато се разочарова или обърка, тази емоция често разкрива подмолните, замаскирани от нея гняв и зависимост. Знае се, че любовта може да се превърне в омраза, но това важи за пристрастяващата сантименталност, а не за Любовта; вероятно в такива отношения никога не е имало действителна любов, защото Омразата произтича от Гордостта.

Нивото 500 се характеризира с култивирането на безусловна, неизменна и постоянна Любов. Тя не е променлива – източникът ѝ не зависи от външни фактори. Любовта е начин на съществуване, в който общуваме със света прощаващо, подхранващо и подкрепящо. Тя не е интелектуална и не изхожда от ума, а извира от сърцето. Има способността да издига другите и да върши велики неща поради чистотата на своите мотиви.

На това ниво на развитие взима връх способността за разпознаване на същността на нещата. Човек се съсредоточава директно върху същината на казусите. С издигането над нивото на Разума, възниква способност за мигновен поглед върху проблема в неговата цялост и значително се разширява контекстът, особено по отношение на времето и процесите. Разумът се занимава само с конкретики, докато Любовта се занимава с нещата в тяхната цялост. Тази способност, често отдавана на интуицията, включва мигновено разбиране, което не се нуждае от обработката на последователност от символи. Макар наглед да е абстрактно, явлението всъщност е съвсем реално; то е съпътствано от измеримо освобождаване на ендорфини в мозъка.

Любовта не заема позиции и следователно е глобална и се издига над разделението. Тогава е възможно да бъдем „заедно”, тъй като вече няма никакви бариери. Следователно любовта е приобщаваща и постепенно разширява начина, по който усещаме собственото си аз. Тя се фокусира върху доброто в живота, независимо как се проявява то, и слага ударение върху положителното. В нейното присъствие негативизмът се разтваря като дим, тъй като, вместо да се обръща срещу него, тя променя неговия контекст.

Това е нивото на истинското щастие. Ала колкото и да е интересно, макар светът да е очарован от темата за любовта и всички жизнеспособни религии да са на ниво 500 и нагоре, само 0,4% от човечеството достига това ниво на еволюция на съзнанието.

Енергийно ниво 540: Радост

Колкото по-безусловна става Любовта, толкова повече започва да се изживява като вътрешна Радост. Тук не става въпрос за внезапното възрадване, настъпило вследствие на приятен обрат на събитията; тя съпътства нашите дейности постоянно. На това ниво Радостта възниква от всеки момент на съществуването само̀ по себе си, не от друг източник. 540 е и нивото на изцеление и на духовните групи за самопомощ.

От ниво 540 нагоре са светците и напредналите духовни ученици и лечители. За това енергийно поле е характерна способността за огромно търпение и стабилна положителна нагласа по време на продължителни трудности. Отличителен белег тук е състраданието. Хората, достигнали това ниво, оказват осезаемо влияние върху другите. Погледът им е открит, неотклонен и спокоен и носи любов и мир.

Над 550 човек вижда творението, озарено от изящна красота и съвършенство. Нещата се случват без усилие, в синхрон, а светът и всичко в него се възприема като израз на любов и божественост. Индивидуалната воля се претапя в божествената воля. Усеща се Присъствие, чиято сила прави възможни явления, извън конвенционалните очаквания, които обикновеният наблюдател нарича чудотворни. Те се дължат на силата на енергийното поле, а не на индивида.

Човек изпитва към другите различен вид отговорност, отколкото на по-ниските нива. Той има желание да използва състоянието на своето съзнание в полза на самия живот, а не на конкретни индивиди. Тази способност да обичаш много хора едновременно, е придружена от откритието, че колкото повече обичаш, толкова повече можеш да обичаш.

Преживяванията, близки до смъртта, които обикновено са преобразяващи, често позволяват на хората да изпитат енергийното ниво между 540 и 600.

Енергийно ниво 600: Мир

Това енергийно поле е свързано с преживявания, за които се използват термини като трансцендентност, осъзнаване на Аза и божествено съзнание. То е изключително рядко и се постига само от 1 на 10 милиона души. При него разликата между субект и обект изчезва и възприятието няма конкретна фокусна точка. Нерядко хората на това ниво се отделят от света, тъй като настъпилото състояние на блаженство изключва възможността за водене на обичайните дейности. Някои стават духовни учители. Други работят анонимно за подобряване на човечеството. Трети стават велики гении в своята област и допринасят значително за добруването на обществото. Те са като светци и може дори да бъдат официално определени като такива, макар че на това ниво човек се издига над формалната религия. На нейно място идва чистата духовност, от която произлизат всички религии.

Някои казват, че на ниво 600 и нагоре възприятието навлиза в забавен каданс, сякаш е спряло във времето и пространството, но нещата не са неподвижни, а живи и сияйни. Въпреки че те и останалите хора виждат един и същ свят, за тях той тече непрестанно в изящно координиран еволюционен танц, в който връх имат значението и източникът. Тъй като това велико прозрение не е рационално, умът престава да концептуализира и в него настъпва безкрайна тишина. Това, което засвидетелства случващото се, и това, което бива засвидетелствано, придобиват една и съща идентичност; наблюдателят се разтваря в пейзажа и става колкото наблюдател, толкова и наблюдаван. Всичко е свързано с всичко останало чрез Присъствието, чиято сила е безкрайна, деликатна и нежна, но същевременно стабилна като скала.

Великите произведения на изкуството, музиката и архитектурата, които са на ниво между 600 и 700, могат да ни издигнат временно на по-високи нива на съзнанието. Те са всеобщо признати за вдъхновяващи и вечни творби.

Енергийно ниво 700 – 1000: Просветление

Това е нивото на Великите исторически личности, създали духовни модели с безброй последователи. Подобни хора са свързани с божественото, с което често ги отъждествяват. На това ниво на вдъхновение и сила те създават атракторни енергийни полета, които влияят на цялото човечество. Тук вече няма изживяване на персонален аз, отделен от другите; по-скоро има идентифициране на аза със Съзнанието и Божествеността. Непроявеното се преживява като Аз извън рамките на ума. Хората на това ниво се извисяват над егото, служейки на останалите чрез личен пример, за да ги научат как и те да постигнат същото. Тук е върхът на еволюцията на съзнанието в човешкото царство.

Великите учения издигат масите и повишават нивото на осъзнатост на цялото човечество. Да имаш подобен поглед, се нарича благодат, а дарът, който тя носи, е безкраен мир – за него се казва, че не може да бъде описан, че е отвъд думите.2 На това ниво на осъзнаване усещането за съществуване надхвърля времето и индивидуалността. Вече няма никакво идентифициране с физическото тяло като „аз” и следователно съдбата му не поражда тревожност. Тялото се разглежда просто като инструмент на съзнанието чрез посредничеството на ума, чиято основна роля е комуникация. Индивидуалният аз се слива обратно с Аза. Това е нивото на недуалност, или пълно Единство. Съзнанието няма конкретно местоположение; осъзнатостта присъства еднакво навсякъде.

Великите произведения на изкуството, представящи личности, достигнали нивото на Просвещението, обикновено изобразяват учителя със специфична позиция на ръката, наречена мудра, с която той благославя останалите, като така предава своето енергийно поле на съзнанието на човечеството. Това ниво на божествена благодат може да достигне до 1000 – най-високото ниво, постигнато от Великите аватари, за които има исторически свидетелства и които могат да бъдат наречени Господ: Господ Кришна, Господ Буда и Господ Исус Христос.
Забележка: ИнтеграБг.Инфо не е лекар, не лекува, и не консултира! ИнтеграБг.Инфо е здравно информационна – образователна медия. При нужда се обърнете към квалифициран специалист! ИнтеграБг.Инфо не носи отговорност за неправилно интерпретиране на текст от потребителите на сайта!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *