Станете автор

Помогнете ни да обогатим информацията, публикувана в IntegraBG.info!

Ако разполагате с информация за сайт или статии, които желаете да ни изпратите , можете да ни ги препоръчате, ако отговарят ан следните условия:

  • сайтът/ статията предоставя полезна информация, свързана с възможностите на интегративната медицина
  • информацията, разположена на сайта е актуална, достъпна и надеждна
  • достъпът до предоставената информация не е платен, не изисква регистрация, нито абонамент или друга форма на задължение към потребителя
  • IntegraBG.info публиува връзка към източника на ифнормация.

Моля, попълнете нашата форма за контакт и ни изпратете Вашата информация

Нашият екип ще оцени предоставената информация и ако тя отговаря на поставените условия, вашият сайт ще стане част от Integrabg.info.

Благодарим ви!