Интегративна медицина

kniga-zdrave-svqt-86029-500x0

Най-просто казано интегративната медицина е комбиниране на всякакви, познати на човечеството терапевтични методи с цел достигане на оптимално здраве, което не само да се достигне, но и да се задържи максимално дълъг период от време.

Интегративната медицина е съчетание на конвенционалната био-медицина, заедно с най-съвремените достижения на модерната медицина като Скенер, ЯМР, използавне на всякакви техники и технологии, които науката ни предлага, заедно с оптимални лечебни условия – като подходяща среда за лечение, индивидуално и грижвно отношение както на лекар към пациент, така и на пацинета към неговия лекар и всичко това съчетано с използването на най-доброто от традиционната медицина като хомеопатия, билколечение, аюрведа, китайска народна медицина и т.н.

Всички познати на света методи за лечение са на разположение на интегративния лекар, който преценява кои от тях са най-подходящи за лечение за конкретния човек, в конкретния случай. Прилагането им гарантира пълното излекуване, а не подтискане на симптомите, както много често се случва сега в конвенционалната медицина.

Използвайки интегративна медицина като подход на лечение много хора по целия свят вече са се убедили, че тя лекува огромен брой заболявания, считани за неличими от конвенционалната медицина като високо кръвно налягане, диабет, различни видове алергии, астма и т.н., вкюличително и автоимунни и онкологични заболявания.

Интегративната медицина всъщност е комплементарна медицина, която включва система от диагностични и терапевтични методи от конвенционалната медицинска практика, които се прилагат успоредно с методи от алтернативната медицина. Съчетаването на най-доброто, което е което е постигнала съвременната наука с най-ценното, което е открило човечеството през хилядолетната си история, гарантира не само излекуване от физическите болести, но и достигане на душевен баланс и спокойствие.

Интегративната медицина предлага на пациeнта най-доброто, познато на човечеството, като методи, терапии, лекарства, отношение към пациента и то персонализирано точно за всеки отделен човек, в зависимост от неговите конкретни характеристики.

Интегративната медицина потвърждава тясната взаимовръзка между практикуващия лекар и пациента, като се фокусира най-вече върху личността на пациента като едно цяло на ума, тялото и духа.

Специалистите, които практикуват интегративна медицина не само отчитат, но и се съобразяват с факта, че фините взаимодействия между ума, тялото, духа и общността, в която живее човек, имат пряко въздействие върху здравословното му състояние. Това означава, че човек, който живее в стрес ще се разболява много по-често, от този, който е намерил начин да живее по-спокоен живот и да преодолява стресовите ситуации, за да не могат те да влияят върху здравословното му състояние.

Интегративната медицина предлага методи на лечение, които се основават както на спецификата и симптоматиката на моментното заболяване, така и на цялостното разбиране на самия пациент към средата в която живее, към генетичната му предопределеност и предразположеност към различни заболявания, както и към собствените оздравителни възможности, които всеки човек притежава вътре в себе си.

Бъдещето на медицината е в холистичният подход към заболяванията, т.е. комбиниране на различни терапии, съотнесени към личността на конкретния човек и неговите конкретни нужди, както в момента на заболяването, така и след това, за да се поддържа в оптимално здраве.

За интегративна медицина започна да се говори от няколко години, но тя все по-бързо се налага като медицината на бъдещето. Както се вижда и от самото понятие “интегративен”, това е медицинска практика, която използва и успешно съчетава всякакви терапевтични методи, както от конвенционалната, така от алтернативната медицина с единствената цел – достигане на оптимално здравословно състояние на пациента.