Здравето е личен избор!

Арника – Arnica montana L.

Арника – Arnica montana L.

Арника – Arnica montana L. Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение: У нас из цялата страна, но само като градинско растение. В диво състояние се среща из влажните горски поляни и високопланински ливади в Средна и Северна Европа. Описание: Многогодишно, високо 20 – 40 см тревисто растение с косо, кафявочервено коренище и с изправено, чевеникаво жлезистоRead more about Арника – Arnica montana L.[…]