Здравето е личен избор!

Лимфа и увеличени лимфни възли

Лимфа и увеличени лимфни възли

Лимфата представлява интерстициална течност, циркулираща между клетките в тялото. Една част от лимфата навлиза в клетките и венозната система, а останалата част се поема от лимфните съдове, преминава през поне един лимфен възел и отново се връща в дясната или лява подключична вена, където отново се смесва с кръвта. Функцията на лимфата е да „улавя”Read more about Лимфа и увеличени лимфни възли[…]