Здравето е личен избор!

Още за мащерката

Още за мащерката

Мащерка – Thymus sp div. Сем. Устоцветни – Labiatae. У нас растат около 15 вида от рода мащерка: дива мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек, обикновена мащерка, градинска мащерка и др., които се включват в една сборна група – Thymus sp div.   Етерично масло: дестилира се от листата и цъфтящите върховеRead more about Още за мащерката[…]

Мащерка

Мащерка

Мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек – Thymus sp. Div, семейство устоцветни – Labiatae. У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които се включват в една сборна група – Thymus sp. Div. Разпространение: по тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из ливади, гори и горски поляни в цялата страна. Описание:Read more about Мащерка[…]