Здравето е личен избор!

Дао-практики за чиста лимфа

Дао-практики за чиста лимфа

Този материал ни запознава с три лесни за изпълнение дао-практики, чрез които всеки може да изчисти и поддържа лимфната си система. Практиките са част от Чи-самомасажа, който на свой ред е част от цялостна система за поддържане на здравето на всяко едно ниво: физическо, емоционално и ментално. Има много даоски практики, например коремно и обърнатоRead more about Дао-практики за чиста лимфа[…]

Здраве с потупване и разтягане

Здраве с потупване и разтягане

Пайда (шляпане): Потупване и шляпане на външните зони на кожата с цел извличане на отровните отпадъци от тялото (под формата на Ша) и възстановяване на здравето посредством подобряване на свободното протичане на жизнената енергия чи в меридианите (енергийните канали в тялото). Ладжин (разтягане): Разтягане с цел възстановяване на функциите на Джин (сухожилията), там където еRead more about Здраве с потупване и разтягане[…]