Здравето е личен избор!

Здраве с потупване и разтягане

Здраве с потупване и разтягане

Пайда (шляпане): Потупване и шляпане на външните зони на кожата с цел извличане на отровните отпадъци от тялото (под формата на Ша) и възстановяване на здравето посредством подобряване на свободното протичане на жизнената енергия чи в меридианите (енергийните канали в тялото). Ладжин (разтягане): Разтягане с цел възстановяване на функциите на Джин (сухожилията), там където еRead more about Здраве с потупване и разтягане[…]