Духовни причини за болестите

Учителя: „Много пъти вашият ум не е в състояние да се справи с някои мисли и следователно може да боледувате. Колко младежи има, които боледуват след като прочетат някоя отрицателна книга – тя внася една промяна в умовете им и с месеци, даже някои с години боледуват, докато се върнат в своето първоначално положение. Първото нещо: гледайте да имате тази хармония със самия себе си – да сте доволни от поведението си.“

„Това е учение на самия живот – приложим ли го, ние сме спокойни, физически сме здрави, а изгубим ли това учение, веднага идват разни болести върху нас. И ако някой пита защо идват болестите, аз казвам: Понеже ние често губим връзката между душата ни и Бога. Тази връзка никога не трябва да прекъсваме… Ако един човек е добър, защото той е в едно религиозно общество, това е разбираемо според мен, но който в едно лошо общество е добър, той е истинският добър човек. Да си добър между добрите е естествено, но да си добър между лошите – това е нещо извънредно… Болестите произлизат от единствения фактор, че ние сме скъсали първата връзка с Бога. Този е законът. Аз правя следното сравнение: Там, където прониква слънцето, където има хубава вода, хората са най-здрави, а по северните склонове на планините, където прониква много малко слънчева светлина, има най-много болести. И следователно там, където южните и източни прозорци са затворени, а са отворени само северните прозорци, има най-много болести. Северните прозорци – това е човешкият егоизъм…“

„Никога в света не е имало толкова болести, колкото сега. Защо? – Защото хората в своите стремежи не са чисти. Не е въпросът само за извършените престъпления. Много престъпления не са извършени, но съвременните хора със своята алчност и ненаситност са в състояние – който им се изпречи на пътя, да го унищожат.“

„Човек страда от излишък на енергия, която не е разработил. При съвременното възпитание трябва да се има предвид следното: да се намери път на излишната енергия и да се впрегне на работа, защото Природата наказва всички онези, които складират нейната енергия и не я използват. Това всеки е забелязал. Когато се отпусне, когато стане мързелив, човек започва да надебелява, придобива много мазнини. Като не разбира законите на Природата, той се радва, че се е оправил. Никакво оправяне не е това. Природата няма да закъснее да даде урок на този човек. Как? Ще му изпрати една болест, която всичко ще стопи. С това тя иска да каже, че трябва да се работи. Природата не търпи никакъв застой – никой няма право да държи енергиите на Природата в застой. Следователно Природата изисква от човека да бъде изправен едновременно и в трите свята – физически, духовен и умствен. Той трябва да работи едновременно и в трите свята…“

На физическото поле всеки един недъг се дължи на духовни причини. Например мразите някого – това е възможност да пострадате от болки в гръдната област. Завиждате, стяга ви се сърцето от завист – тогава има възможност да заболее черният ви дроб. Обичате да угаждате много на себе си – има опасност да заболее стомахът ви. Гневите ли се – ще дойде запичането. Често обещавате нещо, не го направите, обещавате много работи, но не ги правите – ще дойде главоболието. И така, всички физически болести, които се явяват днес, имат духовен произход. Щом намерите причината, ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията…“

Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху Духа, човек винаги ще боледува; ако Духът има надмощие върху плътта, човек винаги ще бъде здрав. Като знаете този основен закон, прилагайте го в живота си. Защото, ако вие разрушавате това, което Господ е създал, другите ще ви разрушат повече. Ако вие не обичате вашия живот, как очаквате другите да го обичат?“

„Ние сме изоставили развитието на своето сърце и следователно трябва да се върнем към този основен принцип – да развием и облагородим сърцето си. Злото не се гнезди в ума, а в сърцето… Нашето сърце се е покварило по наша вина; ние сме го накарвали много пъти, като слугините, да лъже, да мисли зло и т.н…“

„Защо идат трудностите и страданията?“ – За да се засили волята ти. – „Не може ли без трудности?“ – Ако нямаше трудности, животът щеше да бъде пълен с противоречия. Ще дойде време, когато ще живеете без трудности, но сега те са необходими. Ако днес се освободите от трудностите, животът ви ще се влоши. В едно семейство се ражда сакато дете: ръцете и краката му не се движат. Родителите търсят начин да му се помогне. Викат свещеници да му четат молитви, водят го на бани в чужбина, но нищо не помага. Защо се е родило сакато? – В това дете са вложени големи пороци. Ако беше здраво, то щеше да извърши кражби, престъпления, убийства. За да го предпази от това, разумната Природа го е вързала, за да смекчи сърцето му. Както и да лекуват това дете по външен път, нищо няма да се постигне. И ако Провидението е поставило хората пред толкова трудности, това се дължи на факта, че те проявяват повече своята зла воля, отколкото доброто в себе си. Хората не са толкова добри, както си мислят.

„Болестите имат отношение към чувствата на човека. Кой човек не е болен днес? На земята няма абсолютно здрави хора… Едно трябва да знаете: Няма същество на Земята, малко или голямо, което да не носи отговорност за делата си. Болестите, които нападат хората, се дължат на техни минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безнаказано. Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм. В този смисъл и човек има възможност да руши, но има възможност и да гради.“

„Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие да се разболеете. Законът е следният: ако вие се разболеете, това заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Вие можете обаче да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен – с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение – и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В това отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели винаги носят болести и страдания… У вас често се заражда излишна енергия, но тя трябва да се пласира разумно. Ако човек не може да я пласира разумно, природата сама ще си вземе излишното. Природата не търпи нищо излишно. Тогава ще се яви някоя болест…“

„Общо казано, болестите и техните причинители – микробите – се явяват при изопачения и неестествен човешки живот. Лошият живот представлява добри условия за развитие на болестите. На какво се дължат нервните болести? Според някои учени нервните болести са резултат на усилена умствена дейност, на много знания. Ние отричаме това твърдение. Според нас нервните болести се дължат на големи безпокойства, тревоги, смущения и др. Например някой работил няколко години наред върху някаква книга, но като излезе на бял свят, той започва да се безпокои как ще я приемат, каква оценка ще дадат за нея, какво ще кажат критиците за него и т.н. Щом се безпокои и смущава от тези въпроси, непременно нервите му ще се разстроят. Значи страхът от критиката прави хората нервни.“ „Божественото във вас трябва да се прояви… Подпушването на Божественото в нас ражда всички страдания. Страданията показват, че като дойде някоя Божествена мисъл в нас, ние реагираме срещу нея – тогава става подпушване в нас. Обаче трябва да знаем, че в Божественото няма обратни действия. Тази Божествена енергия ще си пробие път и ще пречупи не само нашата ограда, но и тръбите ни. Ние казваме тогава: „Пострадах много.“ – Защо? Защото със сърцето и с ума си не си отговорил на този Божествен импулс. Когато човек дълго време реагира срещу някоя Божествена мисъл, Бог казва: „Вдигнете този човек от Земята! Доведете друг на негово място, чрез когото водата може да върви правилно.“ – Ако оставите Бог да действа във вас, Той ще ви благослови. А сега всички болести, които идват у вас – ревматизъм, болки в корема, в гърба, това.онова – всичко това е резултат на вашите грехове. И вие след всичко това търсите лекар, искате да ви правят инжекции. Аз ще ви кажа как трябва да се лекувате. Вие можете да се лекувате като поправите вашите прегрешения. Направиш едно прегрешение – поправи го и ще ти мине коремът. Направиш друго прегрешение – поправи го и главоболието ти ще се махне. Вашите грехове са създали болестите ви и вие никога няма да се освободите от тях, докато не ги премахнете.“

„Не пренебрегвайте в себе си и най-малкото Божествено желание. Щом се яви такова желание в сърцето ви, реализирайте го. Всяко Божествено желание е малко семенце, което вие посаждате в земята. Щом го посадите, то ще израсте и ще даде плод, който свободно можете да откъснете и да го вкусите. Ако задържите едно Божествено желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследствие на което се излагате на ред болести. Всички болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от неизпълнение на Божествените желания, които ви подтикват към правене на добро.“

„Страданията в света не са нищо друго освен знак, че ние сме нарушили един закон на разумни Същества. Това показва, че ние сме заобиколени с разумни Същества и когато престъпим техните закони, те спират своя бюджет към нас, ние започваме да страдаме и болестите идват. Забележете, щом човек прави грехове, болестите идват. Престане ли да прави грехове, реши ли да води един абсолютно правилен живот, болестите престават да го посещават. Грехът е най-ужасната болест, която може да зарази човека. Например аз мога да мина покрай вас и да ви кажа, че ви обичам! Мога да ви заколя и опека една хубава кокошка. Мога да ви наточа от най-хубавото старо вино. Но това винце, тази кокошка не са мои неща. Това винце най-първо беше сладко, а човекът после го направи кисело… Бих желал да срещна един човек, който, като е пил вино, да е прокопсал. Защо? Защото това са човешки сокове. Ще пиеш това кисело ферментирало вино, че ще прокопсаш! „Е, какво да правя тогава?“ – Ще ядеш гроздето така, както е създадено – то е сладко в този естествен вид.“ „Забелязано е, че онези деца, които от малки страдат от една, втора, трета и от ред още болести, ако след това им дойде някоя болест, те не умират, а издържат – организмът им става стабилен. Онези деца пък, които никак не са боледували, при първата болест, която им дойде на втората година, заминават за онзи свят, болестта ги задига. Човек, който страда постоянно, по-лесно може да издържа на болести, а който никак не е боледувал, при първото заболяване още си заминава. Така че страданията са каляване на организма.“

„Преди да е познал мъчението, човек е нетърпелив, непостоянен. Най-малката болка го плаши. Стомах ли го заболи, глава ли го заболи, той започва да се движи в стаята, да ляга и да става от леглото. Ако болката му не мине скоро, той вика лекари, вика приятелите си и започва да се оплаква. Не! Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея.“ – Някога можете 10 пъти само да си кажете, че ще оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо 1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обезсърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си. Като ученици, дръжте в ума си мисълта: болестите имат възпитателно значение за човека. Болестите каляват човешкия организъм и удължават живота му. Забелязано е, че хора, които в детството си са боледували, са калили организма си, направили са го поиздръжлив към болести, към страдания. Който в детството си, в младините си не е боледувал, нито пък е страдал, още при първата физическа болест или страдание ще се повали на земята – не може да издържа. В този смисъл страданията са упражнения за каляване на организма – както във физическо, така и в психическо отношение. От една страна, страданията пречистват организма физически, а от друга – обновяват мисълта на човека. Великите мисли се раждат и узряват само при страдания. Най-хубавите, най-великите произведения на учени, на философи, на поети и писатели са създадени във време на страдания. Те са работили при най-неблагоприятни условия, но чрез постоянство, чрез мисъл и работа всичко са преодолели. Красивите и великите работи се създават при трудностите на живота. Такъв е законът. Колкото по-големи са трудностите ви, толкова по-големи блага те крият в себе си. Това не значи, че човек сам трябва да си създава трудности. Често човек сам си създава страдания и трудности. – Не, тези страдания са ненужни и трябва да се избягват.“

„Винаги здравият човек се отличава по следното: Щом яде, има пълна хармония в стомаха му, не се образува никаква тежест. Щом яде, намира се в приятно разположение на духа и стомахът му е нормален. Здравият човек никога не преяжда, винаги ще остави място за 20 хапки, винаги спира преди да е преял. Един природен инстинкт има. А щом преяде човек, има едно болестно състояние. Щом започне да преяжда човек, клони към ненормално състояние – апетитът е възбуден повече, приема повече храна, отколкото стомахът в дадения случай може да смели. После, в здравия човек има пълен ритъм в дишането му и е приятно да го слушаш как диша. Няма никакво хъркане, никакво запушване на носа или стягане на дробовете. При това здравият човек не знае какво нещо е главоболие. Мозъкът му с толкова свеж – той може да работи без голямо усилие… Ще ви дам един признак да знаете кога сте в болестно и кога в здраво състояние… Щом почнат да се появяват бели петна на ноктите … това е един симптом на болестно състояние. Българите смятат: „Късмет!“ Какъв ти късмет. Късмет на изгубените пари. Това всякога показва едно пресилено състояние на нервната система, което води към заболяване. В такъв случай ще гледате това напрежение да го измените, да внесете някоя хубава идея и да се премахнат тези петна. Ноктите ви да бъдат чисти. Тези петна се явяват някой път при големи душевни сътресения. Те са предупредителни знаци. Те не са нещо лошо – който разбира тези симптоми, ще вземе мерки.“ „Да не желаем големи работи, защото, като ги искаме, като наше право ще ни се дадат, но после ще каже духът: „Сега плати!“, а като нямаме да платим задължението си, идват страданията ни, лишения, болести и прочие.“

„Природата иска да научи човека да се жертва. Тя иска да научи човека на щедрост. Ако той не иска доброволно да упражнява щедростта, Природата ще го застави насила да бъде щедър. Как? – Чрез болести. Срещате един горд, надменен човек, който се крие от хората, защото счита, че не е като тях. Той се мисли за нещо особено. Природата не търпи такива прояви. За нея всички хора представляват един общ организъм. Тя ще застави този човек да признае всички хора около себе си и да им благодари за всичко, в което те могат да му услужат. Природата ще му изпрати някаква болест и ще го сложи на легло. Като дойде лекар да го лекува, той на първо място ще му препоръча мляко от здрава крава. Какво ще прави този човек? – Ще прати слугите си да търсят млекар или овчар, който има здрави, доброкачествени крави. Като намерят такъв човек, ще му платят скъпо, само за да се ползват от млякото на неговите крави. Щом оздравее, гордият ще потърси овчаря и ще му благодари. Само така той ще разбере, че не може да се изолира от хората. Всеки човек е на мястото си и може да ви бъде полезен тогава, когато най-малко се надявате. Няма нещо отрицателно в човека, за което Природата да не го е наказала. И за най-малката лъжа Природата наказва. Някой обича да послъгва, но иска да се поправи, да се освободи от този недъг. Какво прави Природата тогава? – Щом този човек си позволи да излъже, веднага езикът му се изприщва. Щом престане да лъже, пришките изчезват. Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканта на организма. Как се обяснява тази промяна в организма? – Със страха. Като излъже, човек започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите. Страхливият започва да става подозрителен – във всичко се съмнява. Страхът влияе върху човешките мисли, чувства и действия. Подозрителният не вижда нещата както трябва, вследствие на което изважда криви заключения за тях.“

„Порочният човешки живот произвежда особени нечистотии, които отиват в атмосферата и с това пречат на онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза свише. Не само това, но тези нечистотии произвеждат и различни физически и психически болести. Това се забелязва особено по време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания… След всичко това, хората се оплакват от болести, от епидемии и се чудят откъде са дошли те и как да се освободят от тях. – Няма болести в света, но има нечистотии, носители на зараза, на болести и на смърт.“

„Прекомерното избиване на бозайниците създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на бозайниците и на птиците. Понеже с това избиване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се явява един хаос, който е причина за различните болести. Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? – От изпаренията ѝ се образуват разни серуми и култури за вредни бацили, от които идват всичките злини в органичния свят. За да има равновесие в природата, тя трябваше да отдели около 100 милиона литра кръв, за да се балансира тази на животните. Но в сегашната война се пусна около 200 милиона литра човешка кръв.“

„Ако се изпълнява волята Божия, всичко ще ни се даде, защото Небето е богато и разполага. Ако страдаме или боледуваме, то е защото сме опърничави, а е нужно обратното – да имаме цялото смирение“

„Ако се предадете на влиянието на лошите духове, образуват се различните болезнени състояния, болестите и всевъзможните недъзи, които донасят страданията и на телата ви.“

„Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести.“

„Когато се приближавате към меки хора, вие изпитвате известна приятност. Това се дължи на обстоятелството, че мекотата представлява приятна, топла дреха, която обвива тези хора. Тази топла, приятна обвивка прави меките хора имунизирани към всякакви болести. Здравето на човека зависи от неговата мекота. Когато човек изгуби мекотата си, той започва да изсъхва, да се втърдява и лесно се разболява. Където влезе той, каквото погледне, навсякъде вижда лошото. Недоволството е негов спътник. Той е недоволен от хората, недоволен е и от себе си. Недоволството е присъщо качество на съвременната култура, която вече си отива. В тази култура човек е крайно индивидуализиран. И ние виждаме как днес всеки човек иска да подчини другите – той да стане център, около който те да се движат. Вследствие на това силно индивидуализиране между хората започва една вътрешна борба за първенство. И накрая тази борба завършва с катастрофа – обща за всички и лична за всеки, който участва в нея.“

„Боли те корем. Въртиш се на една, на друга страна, викаш лекар да ти помогне, искаш да оздравееш. Според духа на Новото учение, казвам: Не бързай да се освободиш от болката в корема, но започни да търсиш причината за болестта. Като се поровиш в паметта си, ще си спомниш… Щом решиш да поправиш грешките си, и болестта ще мине. Ще ти дадат жизнен кредит, за да поправиш живота си. Ако не се поправиш, ще те задигнат на онзи свят. Помни: Всяка болест е последствие от извършено престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Обаче, вместо да се намаляват, болестите се увеличават. – „Докога ще продължава това?“ – Докато хората дойдат до съзнание да търсят причините на болестите в себе си и, като ги намерят, да ги отстранят.“ „Някой казва, че един от признаците на здравия човек е неговият апетит. Добрият апетит още не е признак за здраве. И прасето яде с голям апетит, без да считаме, че е здраво. Някои казват, че един от признаците на здравето е безразличието на човека – това не е вярно; всъщност у болния човек има безразличие – не се интересува от нищо друго освен от мисълта по-скоро да оздравее. Здравият не е такъв. Той се интересува от всичко – всички чувства, всички волеви действия в него са нормално развити, той трепти от живот, от енергия в себе си. Срещне ли някакво препятствие в живота си, здравият човек изпитва приятност, че му се предоставя случай да провери силите си. Здравият човек е смел и решителен като видния математик, пред когото се изпречват трудни задачи – той погледне задачата оттук-оттам и започне да я решава, изпитвайки голяма приятност от това, че му е дадена възможност да приложи своята сила и способност да се бори с трудностите. Болният е страхлив и се ужасява от трудните задачи. Пред каквато и трудност да се намери, здравият човек изпитва приятност. Според моята диагноза здрав е онзи, който изпитва приятност пред всяка трудност; онзи, който не изпитва приятност пред трудностите на живота, е болен човек. Друг признак на здравия човек е неговият чист, ясен, отворен поглед. Той схваща нещата правилно. Каквото знае – знае го без никакви заблуждения. Ако Слънцето се скрие зад облаците, той не се заблуждава да мисли, че Слънцето има нещо против него, а знае добре, че след няколко часа то отново ще се яви на хоризонта в цялата си светлина и красота. Ако отиде при някой човек, който не го приема любезно, той търси причината първо в себе си и не прави бързи заключения.“

„Различните болести и епидемии се дължат на човешките караници, раздори и недоразумения. Те ще изгорят и върху пепелта им ще израснат добрините на онези хора, които ще станат братя, а не врагове.“

„Не може да бъде здрав човек този, който никога не се мие, не се чисти. Порите на човешкото тяло винаги трябва да бъдат отворени, те никога не трябва да се запушват! Порите имат една магнетична обвивка, която трябва да се пази. Един ден, когато хората развият шестото чувство в себе си, ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тази обвивка съществува, и човек е здрав, защото тя регулира топлината на неговия организъм. Понякога, под влиянието на лошия живот, тази магнетична обвивка около тялото на човека се разкъсва и външните влияния проникват в него като създават ред болести. Тази магнетична дреха обвива стомаха, дробовете, всички вътрешни органи в тялото на човека, а особено клетките му… Иска ли човек да живее дълго време на Земята, той трябва да познава добре законите и силите, които управляват неговия организъм. Щом ги познава, той ще може да владее материята; щом владее материята, той ще владее и себе си; щом владее себе си, той ще владее и над всички болести, ще може да преодолява всички трудности, ще може да се справя с всички противоречия в живота. Днес хората страдат от различни болести и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините за болестите са психически. Например причината за тумора се крие в извращаване проявите на Любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че известен брой клетки от организма се диференцират, искат да живеят самостоятелно, да не се подчиняват на общия ред в организма. По този начин те създават свое собствено жилище, като образуват нова държава.“

„Болестите са нужни, в тях има известна криза. Необходимо е даже и най-здравите хора да боледуват… Когато Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Толстой няколко пъти е боледувал и след всяко боледуване е имал най-хубаво просветление.“

„Не мислете, че вашето здраве винаги крие вашето щастие. Толстой сам казвал, че при всяка една болест и след всяко оздравяване му е идвала по една хубава идея, придобивал е по нещо Божествено. Някой път човек седи, гледаш го нито тук е, нито на небето, но след това мине в една нова фаза. Така че истинското здраве на човека седи в това да се намира в съгласие с Бога, в съгласие с праведните и добри хора по лицето на Земята или с онези, които живеят горе на Небето.“

„В старините си човек изкупва греховете на своето минало чрез страдания, болести, сиромашия и мъчения. През целия му живот Божественото начало в него му казва, че той трябва да се съобразява със законите на Природата. Ако е умен, той ще схване този глас и всеки ден ще прави по една малка промяна в своя живот, за да го постави на начала и принципи, каквито Природата е поставила. Ако не може да направи това, той всеки ден ще допринася с нещо за разрушаване на Божествените принципи и закони. Обаче от момента, в който човек наруши един от тези закони, страданията започват да го следват непрекъснато.

„Когато жлъчката се излива на време и на място, тя помага при храносмилането. Обаче, когато тя не действа правилно, човек се разболява от опасни болести. Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна – главно плодове. Като знаете значението на сърцето, на белия и на черния дроб за организма, пазете в изправност тези органи. Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сърцето си – благородни и възвишени чувства – и от нищо не се страхувайте… Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето – с възвишени чувства. Не допускайте в ума си изопачени и обезсърчителни мисли и в сърцето си отрицателни чувства. Защо човек да не си представя красиви картини, които събуждат светли мисли и благородни чувства? За предпочитане е той да храни ума си със светли мисли и желания, макар и да са непостижими, отколкото да се трови от изопачени и обезсърчителни мисли и желания. Дръжте в ума си една свещена идея и в сърцето си – едно свещено чувство, които постоянно да ви повдигат.“

„Когато вие правите пакост на някое растение, на някое животно във физическия свят, правите пакост на растението или животното във вашата душа. Тогава се поражда болест – ето как се пръкват болестите. Защото външният свят е едно отражение на вътрешния, който съществува в нас. Значи ние не можем да направим изменение вън, ако не направим изменение вътре в нас.“

„Ако отлагате и не работите доброволно, Природата ще ви застави насила. Ще ви даде някаква болест, ще ви сложи на легло, ще боледувате 5-6 месеца, докато платите задълженията си.“

„Човек не подозира даже, че много от болестите се дължат на яденето. Някои от съвременните хора казват, че болестите се дължат на много мисъл, на много учене и препоръчват да не се мисли, да не се учи много. Въпрос е какво мисли човек. Всяка безпокойна, всяка отрицателна и нечиста мисъл трови човека, а възвишената мисъл го повдига и освежава.“

„Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на което в организма на хората се явяват болезнени състояния като необходими условия за възстановяване на тези течения. След всяка болест потоците на Живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на Живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обезсърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на топлината, които идват от Живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците на Живота отново потичат.“

„Да допуснем, че у вас се зараждат ред болести: главоболие, коремоболие, слабост в гърдите, ревматизъм, ишиас, диабет и т.н… Те са резултат на една вътрешна дисхармония в живота. Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. И сега всички учени хора, които работят върху различните болести, пишат цели томове за лекуването им и казват: „Болният може да се лекува като се премахне причината на болестта.“ – Как ще стане това? – Като се отстрани онзи недъг, който първоначално е предизвикал болестта. Те поддържат, че в основата на всяка органична болест лежи една психична причина.“

Забележка: ИнтеграБг.Инфо не е лекар, не лекува, и не консултира! ИнтеграБг.Инфо е здравно информационна – образователна медия. ИнтеграБг.Инфо не носи отговорност за неправилно интерпретиране на текст от потребителите на сайта!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *