Здравето е личен избор!

Чакрите и симптомите им

Чакрите и симптомите им

„По-долу са изброени характерни симптоми за неправилно работещи чакри. Чакрата може да има три вида състояния на неправилна работа: блокирана (недостатъчна активност), пробита (движи се в обратна посока) и свръхактивна. И трите състояния могат да доведат до неприятни последствия за психиката и организма на човека. За всяка чакра са изброени органите, които тя захранва (теRead more about Чакрите и симптомите им[…]