Здравето е личен избор!

София Хаджиева

София Хаджиева

Д-р София Хаджиева – холистична медицина Контакти: гр. Пловдив, 4000; ул. „Велико Търново“ 61 Телефони: +359 887 524 826 /+359 32 307 111 E-mail: info@transmedbg.com

Галина Арабаджиева

Галина Арабаджиева

Д-р Галина Арабаджиева – холистичен лекар Контакти: Пловдив; Бул. 6 Септември 112А, ет. 1, кабинет 4, Телефон: 0878 165 684 E-mail: g_arabadjieva@abv.bg Обучение по Хомеопатия от 2006-2008 – ЦОРХ – България Цветотерапия и клинична aроматерапия – PRANAROM Белгия

Лилия Панайотова

Лилия Панайотова

Д-р Лилия Панайотова завършва Висш Медицински Университет в Пловдив през 1990г. От 1998г. е с придобита специалност Вътрешни болести. През 2003г. завършва двугодишен курс на обучение по хомеопатична терапия към МУ Пловдив. Има допълнителни специализации по хомеопатия към ЦОРХ – България (София) и Хомеопатично общество – Класическа хомеопатия. Практикува в град Пловдив. Контакти: Пловдив моб.тел.:0888Read more about Лилия Панайотова[…]