Енергийни меридиани и акупунктурни точки

1 (1)Учението за системата от енергийни канали (经络 Jīng luò) в организма ни е едно от важните открития на Древната китайска медицина и играе съществена роля в диагностицирането, избора на лечение и профилактиката на заболяванията. Тази система е еднакво важна, както за акупунктурата и акупресурата, така и за лекарствената терапия.

В Китай има поговорка: “Ако лекарят не познава каналите, той много лесно ще допусне грешка”. В резултат на различни наблюдения лекарите в древността са открили цяла система от напречни, надлъжни, кръгообразни, големи и малки, дълбоки и повърхностни канали, по които безспирно циркулира енергия, която захранва целия организъм като осигурява нормалната жизнена дейност, прониква в организма отвън от повърхността на тялото, достига до най-дълбоките му части и се връща обратно навън. Енергийните канали представляват една сложна разклонена система, която отразява патологията на организма при заболяване и активно поема всичко от околната среда.

Концепцията за каналите или меридианите, която на китайски се нарича Дзинлуо (经络 Jīng luò), се явява съставна част на традиционната източна медицина. Меридианите – това са канали или пътища, по които циркулира жизнената енергия Ци. Голяма част от каналите не са прави, а криволичат и се свързват с други меридиани. Всеки един от основните 12 канала има многобройни разклонения. Т.е. това е една сложна система, която е невидима за окото.

Интересен е фактът, че системата от енергийни канали е била открита още преди новата ера. Най – ранните писмени източници датират от 2 в.пр.н.е.. Как е открита тази система в основата на която лежи структура, която е невидима? Най-разпространената теория е, че това е станало случайно. Хората установили, че при случайно убождане се проявява лечебен ефект. Но ако се замислим, на практика това е невъзжно. Вероятността да бъде открита една точка, която е разположена по средта на тялото е 1 : 320 000, а за тази, която е разположена симетрично – 1 : 160.000. За откриването на всички 361 точки по метода на случайното обождане са необходими около 40.000.000 проби. Ако допуснем, че за лечението на една болест трябва да се използват три точки, то за случайното им откриване теоретически трябва да се проверят около 7×10 14 комбинации. От тук следва, че ще са необходими хиляди години, за да бъдат открити и систематизирани всички точки и техните комбинации, които се използват при лечение.

Изказват се предположения, че това е станало възможно, като резултат от вътрешни видения по време на медитация или упражнения. Но това няма как да бъде доказано.

Съвременната Западна медицина е настроена скептично към теорията за енергийните канали, затова също прави различни опити, за да провери дали те са реални. През 50-те години на миналия век е било открито, че в акупунктурните точки електрическото съпротивление е по-ниско. По – късно този факт е бил потвърден от множество научни трудове, които се базират на опити правени с най-модерната съществуваща техника. Величината на съпротивление в акупунктурните точки варира от 5 до 50 Килоома, докато в другите участъци на тялото тя е равна на 0,5 до 3. Потвърждение на този факт е един цитат от книгата „Лин Шу”, която е писана преди 2000 години. Цитатът гласи: “Това, което наричаме акупунктурни точки, се намира на места, където нито кожата, нито мускулите, нито костите възпрепятстват движението на енергията Ци навътре и навън”. С други думи – това са места с понижено съпротивление на енергията.

В редица съвременни експерименти вече са получени доказателства за съществуването на енергийните канали, но те все още не са достатъчно убедителни за западните медици.

Съвременните учени са изследвали древните трактати и книги и са се опитали да проследят как са еволюирали знанията в тази област на древната наука. Оказало се, че в „Трактата по акупунктура”, написан през 282 г., са описани 349 акупунктурни точки, в друг трактат „Ней дзин”, те са 365, а в съвременните учебници се описват 361 точки. От тук следва, че не съществуват доказателства за някакъв постепенен процес за откриването на нови акупунктурни точки.

И като заключение можем да кажем, че за разлика от западната медицина, учените не могат да проследят нито произхода, нито развитието на теорията за енергийните канали в човешкото тяло. Появила се към втори век пр.н.е., може би и много по-рано, тази теория не е претърпяла някакви съществени изменения до наши дни. От друга страна традиционната източна медицина, и по-конкретно акупресурата и акупунктурата, получават все по-голяма популярност като ефективни методи на лечение.Трудно е да се предположи, че една толкова сложна система е била открита от примитивните хора. Даже в днешни дни въпреки модерната техника, с която разполагаме, е невъзможно да бъде открита и разбрана системата от канали в човешкото тяло.

Нека сега да се спрем на това какво представлява всъщност тази система.
В човешкото тяло съществуват 12 двойки основни канали, които съответстват на органите,
2 единични меридиана, 15 вторични и 8 „чудесни”.
По тези канали са разположени биологически активни точки, които са като регулатори на потока на енергията. Най-използваните точки са общо 365 на брой.

Меридианите са входът, от където болестите навлизат в организма, разпространяват се от повърхността навътре и отвътре навън, когато болестта се лекува. Енергийните канали са мястото, където точно може да се определят патологичните изменения в състоянието на организма, защото болестта всъщност е нарушение на циркулацията на енергията Ци по каналите. По всеки меридиан съществуват биоактивни точки и въздействайки върху тях е възможно да се възстанови правилният поток.

Жизнената енергия прави един пълен цикъл в рамките на едно денонощието. Часът, в който енергията минава по определен канал, се характеризира с максималната активност на органа и функцията му, на който съответства меридиана. Цялата натрупана енергия в тези часове се съсредоточава в противоположния канал.

Жизнената енергия циркулира в строго определена последователност, преминавайки от един канал в друг в течение на денонощите. Така тръгвайки от меридиана на белите дробове, чиято максимална активност е между 3 и 5 часа сутринта, от 5 до 7 часа енергията преминава в меридиана на дебелото черво, след това в меридиана на стомаха от 7 до 9 часа, далака и надбъбречната жлеза от 9 до 11 часа, сърцето – от 11 до 13 часа, тънките черва между 13 и 15 ч., пикочния мехур от 15 до 17ч., бъбреците – от 17до19ч., перикарда – от 19 до 21ч., тройния нагревател от 21 до 23ч., жлъчката от 23 до 1ч. и черния дроб от 1 до 3ч. и след като завърши един пълен кръг отново се връща в меридиана на белите дробове.

Можем да разгледаме циркулацията на енергията и от друг аспект – от гледна точка на теорията за Ин и Ян.

12 двойки канали, които са разположени от двете части на тялото, се разделят на 6 ински и 6 янски. Според теорията за Ин и Ян, Ян-това е Небето, Ин-Земята, а човекът се намира по средата. Горната част на човешкото тяло се отнася към Ян, а долната-към Ин.
Как се движи енергията в съответствие с Ин и Ян?
Според древния„Трактат по акупунктура”: “Трите канала Ян на ръцете и на краката се издигат нагоре към главата, а от главата се спускат към краката. Трите канала Ин от областта на краката се качват нагоре към гърдите и от там се спускат по ръцете. Субстанцията Ин се качва, а Ян се спуска”. Ако трябва да обясним този цитат, то можем да направим следните изводи:

От 6-те янски меридиана три минават по протежението на краката и 3 по ръцете или по-точно енергията по първите три канала се движи центростремително, а по другите три центробежно. От своя страна енергията по 3-те ински канала от краката се качва нагоре към гръдния кош (нито по един от тях тя не стига до главата, където се концентрира Ян енергия) и по три от гръдния кош слиза към ръцете.

По такъв начин се постига правилно регулиране на Ин и Ян в организма. От горе от Слънцето получаваме янска енергия и тя се спуска надолу затопляйки Ин, която ни дава Земята. Ин се качва от долу нагоре и охлажда горещата Ян.

Трудно е да си представим такава абстрактна система, но тя е факт. Въздействайки посредством иглоубождане или натиск на определени биоактивни точки по меридианите е възможно лечението на различни заболявания. Всъщност основната цел е да се възстанови баланса на енергията в организма. Болестта се появява, защото някъде в потока на циркулацията на енергията настъпва дисбаланс. Това е една коренно противоположна на западната медицина теория, но времето е доказало, че тя е ефективна.

Още в древността било забелязано, че по тялото на болен при натиск някои участъци са болезнени. Въздействието върху тези точки (като натиск, убождане, обгаряне, масаж) подобрявало състоянието на болния и той оздравявал. Според древните лекари убождането на тези места, наречени „жизнени точки”, отваря път на болестта да излезе от организма, а обгарянето я убива.

По-късно било открито, че те са разположени в определен ред – по линии, наречени меридиани или канали (на китайски 经络). След това била установена връзката на тези точки и канали с вътрешните органи. Първо каналите били десет, те съответствали на петте органа Джан и петте органа Фу, както и на петте първоелемента. По-късно било установено, че не всички функции на организма могат да бъдат свързани с тези десет органа. Така се появили в теорията меридинът троен нагревател и меридианът на перикарда, които обединяват функциите на целия организъм.

Днес Източната медицина разглежда 12 системи в организма, които изпълняват 12 основни физиологически функции, които наричат меридиани.

Всеки меридиан носи името на органа, който определя неговата функция. Според теорията за Ин-Ян меридианите образуват 6 двойки. Така съществуват 6 ински и 6 янски меридиана.

Инските меридиани съответстват на органите, които набавят, съхраняват и обработват веществата и енергията в организма.Това са белите дробове, далака, сърцето, бъбреците перикарда и черния дроб.

Янските меридиани съответстват на кухите органи, чиято функция е свързана с обмяната на веществата и отделянето.Това са дебелото черво, стомаха, тънкото черво, пикочния мехур, тройният нагревател и жлъчката.

Терминът „меридиан” означава маршрут или канал. Те представляват „тръбопровода”, по който тече енергията Ци и образуват линии, които минават по цялото тяло на човека, съединяват различните му части и го превръщат в едно органично цяло. Тези канали не са нито кръвоносни съдове, нито нерви. В тази специфична система в човешкото тяло, каналите съединяват повърхността на тялото с вътрешността и горната част с долната както и всички плътни и кухи органи. Каналите, които се съединяват с кухите органи Ян минават по външната част на тялото и се наричат Ян-ски канали. Каналите, които се съединяват с плътните органи Ин, минават по вътрешната част на тялото и се наричат Ин-ски канали.

Системата от меридиани се състои от главни меридиани и странични. Те са разпределени по цялото тяло и представляват пътя, по който се движат енергията Ци, кръвта и соковете в тялото.

Понятието „кръв” в китайската медицина е почти идентично с това в западната.

Кръвта, това е субстанцията, която поддържа функциите и живота на организма. Движението на кръвта се осъществява за сметка на енергията Ци и на сърцето.

Соковете в тялото – това са всички нормални течности в организма, жлъчните сокове, сълзите, потта и т.н.

Образуването на течностите, тяхното транспортиране и отделяне е сложен процес, който зависи от добрата работа на много от органите.

Кръвта и течностите изпълняват сходни функции, свързани с подхранването и овлажняването на организма. Те имат един и същ източник – преработената храна. При голяма загуба на кръв се наблюдава недостиг на течности, а при голяма загуба на течности възниква „сухост” в кръвта.

Ци, кръвта и течностите са взаимозависими и функционално свързани помежду си.

Китайската медицина разглежда 12 класически меридиана, 8 необичайни или чудесни и странични канала.

Нека сега да разгледаме характеристиките на всеки от 12-те основни меридиана:

Меридиан на белите дробове
手太阴肺经 (Shǒu tài yīn fèi jīng)
Ин меридиан с 11 точки и най-голяма активност от 3 до 5 часа сутринта. Започва от гърдите и завършва на палеца на ръката.
Меридианът на белите дробове контролира нивото на обмяната на веществата и дишането.
Патологическото изменение в белите дробове влияе на функционалното състояние на кожата, косата и потните жлези (тяхното добро състояние до голяма степен зависи от нормалното функциониране на системата на белите дробове).
Функции на меридиана: Влияе върху функционалното състояние на кожата, косата, ноктите, потоотделянетом; Меридианът контролира носоглътката, гръкляна, сливиците, трахеята и бронхиите,чиито функции са взаимно свързани.
Въздействието по меридиана на белите дробове лекува болести на носоглътката, трахеята, бронхиите, белите дробове, заболявания на лицето,болки в горните крайници, екземи, алергични обриви и др. кожни заболявания.

Меридиан на дебелото черво
手阳明大肠经 (Shǒu yáng míng dà cháng jīng)
Ян меридиан с 20 точки и най-голяма активност от 5 до 7 часа сутринта. Започва от показалеца на ръката и завършва до носа. Основната му функция е да отделя навън отпадъците.
Образува двойка с меридиана на белите дробове и е тясно свързан с него.
Функции на меридиана: Болести на лигавиците на всички органи и на кожата;
Заболявания на белите дробове и дихателните пътища – предимно с възпалителни процеси на лигавиците;
Заболявания на горния крайник;
Заболявания на стомашно-чревния тракт
Така застоя в дебелото черво често се свързва с чувство на стягане в гърдите и дискомфорт.
Освен това тези два органа- белите дробове и дебелото черво-са пряко свързани с външната среда.
По този меридиан могат да се лекуват заболявания на дебелото черво и стомаха, както и заболявания на белите дробове, хипертония, болести на сърцето, болки в областта на устата (зъби,сливици, език) и области на лицето (уши, нос).

Меридиана на стомаха
足阳明胃经 (Zú yáng míng wèi jīng)
Ян меридиан с 45 точки и най-голяма активност от 7 до 9 часа. Започва от средата на долния ръб на орбитата и завършва на II пръст на крака.

Функции на меридиана: Основната му функция е приемът и обработката на храната.
Стомахът и далакът са тясно свързани. Меридианът на стомаха оказва влияние на вътрешните органи като цяло и особено на стомаха като контролира неговата секреция.
Стомахът като орган се явява център на енергийната система на човека, който получава енергия от храната и я разпределя по целия организъм.
От неговото състояние зависи жизненият тонус и здравето на останалите органи.
В меридиана на стомаха се образува защитната енергия, която предпазва организма на човека от външни въздействия.
Лечебният ефект при въздействие на точките по меридиана зависи от мястото, където са разположени.
Точките, които се намират на главата, нормализират кръвообращението на органите на чувствата и устната кухина, лекуват невралгия и спазми на мускулите на лицето.
Точките по меридиана на стомаха, разположени на врата въздействат на гърлото и горните дихателни пътища, а тези в областта на гръдния кош въздействат на белите дробове и бронхите. Точките в областта на гърдите и стомаха лекуват гастрит и ентерит. А точките разположени по краката лекуват не само нарушения в кръвообращението на краката, но и в областта на шията и главата (главобол и заболявания на очите).

Меридиан на далака
足太阴脾经 (Zú tài yīn pí jīng)
Ин меридиан с 21 точки и най-голяма активност от 9 до 11 часа. Започва от палеца на крака и завършва на гърдите
Меридианът на далака контролира предвижването и смилането на храната в червата и стомаха, така също и всмукването на хранителните вещества.
Ако тези функции са нарушени възниква подуване на стомаха, диспепсия, което води до понижаване на общия тонус и атрофия на скелетната мускулатура.
Функции на меридиана: Заболявания на слезката и панкреаса; Има отношение към храносмилането, перисталтиката и всмукването на хранителните вещества в червата; Регулира водния обмен в организма; Има връзка с ретикулоендотелната система; Лекува заболявания с неизвестна етнология; Отговаря за състоянието на мускулите; Регулира и управлява очистването на кръвта; Влияе върху интелекта, въображението, мисловния процес;
Уро-генителни заболявания; Важен за имунната система.
В далака се образува глобулин, който влияе на общия тонус, интелекта, мислите, въображението.
Въздействието върху точките по меридиана на далака регулира и управлява състава и очистването на кръвта, активно участва в образуването на кръвта, оказва влияние на системата на кръвообращение, регулира водния обмен в организма.
Нарушаването на функцията на далака може да доведе до появата на отоци.

Въздействието по меридиана на далака се препоръчва при следоперативни отоци в белите дробове, както и след операция на стомашната кухина. Далакът заедно с черния дроб е отговорен за състоянието на мускулите.

Меридиан на сърцето
手少阴心经 (Shǒu shǎo yīn xīn jīng)
Ин меридиан с 9 точки и най-голяма активност от 11 до 13 часа. Започва от мишницата и завършва на V пръст на ръката.
Функции на меридиана: Меридианът на сърцето определя функционалното състояние на сърцето и системата на кръвообращение. Под негов контрол се намират съзнанието, умствената активност, усещанията и емоциите. Докато сърцето на човек е здраво, той е бодър и жизнерадостен.
Влошаването на работата му води до раздразнителност, вялост, слаба активност, нерешителност, различни страхове, възниква състояние на тревога и тъга.
Въздействието по точките на меридиана на сърцето лекуват емоционално-стресови нарушения, неврози, депресии, припадък, световъртеж, функционални нарушения на сърдечно – съдовата система, премахва чувства като страх, тревога и тъга.
Въздействието по меридиана на сърцето води до успокояване на сърцето и подобряване на душевното състояние.

Меридиан на тънкото черво
手太阳小肠经 (Shǒu tài yáng xiǎo cháng jīng)
Ян меридиан с 19 точки и най-голяма активност от 13 до 15 часа. Започва от V пръст на ръката и завършва пред ухото.
Функции на меридиана: Функцията на този меридиан е да приема преработената храна от стомаха и да всмуква хранителните вещества и течности.
Меридианът на тънкото черво и на сърцето образуват Ин-Ян двойка. Заболяването на сърцето поразява и тънките черва. Затова е необходимо да се лекуват и двата меридиана. Например въздействието върху меридиана на тънкото черво е ефективно и за сърцето.
Тясната връзка с меридиана на сърцето обяснява защо е ефективно въздействието върху меридиана на тънкото черво при състояние на възбуда, свързано с нервната система.
Функции на меридиана: Заболявания и функционално състояние на тънките черва; Съществува взаимна връзка между меридианите на сърцето и тънките черва; Много важен за акупресура – за повлияване на всички заболявания на горния крайник и раменния пояс, особено с контрактури на мускулите; Заедно с меридиана дебело черво контролира състоянието и заболяванията на лигавиците.
Лявото разклонение на меридиана на тънкото черво въздейства на тънките черва, а дясното-допълнително и на 12-етопръстника. Локалното въздействие по меридиана е ефективно при главоболие, болки в задната част на шията,в раменете и лактите, а също и при шум в ушите, предизвикан от патология на вътрешното ухо.

Меридиан на пикочния мехур
足太阳膀胱经 (Zú tài yáng páng guāng jīng)
Ян меридиан с 67 точки и най-голяма активност от 15 до 17 часа. Започва при окото и завършва на V пръст на крака.
Меридианът на пикочния мехур регулира дейността на бъбреците и контролира изпускането на урина.
Въздействието върху него е активно при болезнени и спастични състояния(главоболие, лумбаго, конвулсии на мускулите).
Функции на меридиана: Заболявания и функционално състояние на пикочния мехур, регулира дейността на бъбреците. Един от най-важните меридиани за акупресура. Включван във всички източни масажи с общооздравителни функции. Особено съществени са линейните масажи по двата клона на меридиана на гърба, тъй като там се намират 12 свързващи – шу – точки, всяка от тях повлиява оздравително на един от дванадесетте меридиана, следователно всички вътрешни органи.
Има специален ефект за всички болкови синдроми.
Заболявания на половата система.
Точките по този меридиан лекуват хронични кожни заболявания (екземи, дерматити), нарушения на централната нервна система (главния и гръбначния мозък), радикулит, главоболие, нарушения в кръвообращението в мозъка, болки в областта на шията, гърба, кръста и мускулите на краката.
Въздействието върху точките „на съгласието”, разположени по протежението на гръбначния стълб, оказват регулиращо влияние върху всеки орган.

Меридиан на бъбреците
足少阴肾经 (Zú shǎo yīn shèn jīng)
Ин меридиан с 27 точки и най-голяма активност от 17 до 19 часа. Започва от стъпалото и завършва под ключицата.
В древните трактатите се отделя важно внимание на бъбреците. Меридианът на бъбреците е „хранилище” на „първичната енергия”, която определя енергийните запаси на организма. Счита се, че човек получава тази енергия в момента на раждането си и от нейните запаси зависи резервът от жизнени сили. Така меридианът на бъбреците съдържа подхранващи вещества, които са основна база за активността на вътрешните органи и системи, а от самата енергия на бъбреците зависят растежа, развитието и размножаването.
Функции на меридиана: Заболявания и функционално състояние на бъбреците, надбъбречна жлеза и полова система; Влияе на водния обмен и застойните явления в организма; Влияе върху чертите на характера – решителност, воля и върху половата активност;
След продължително заболяване и сериозна операция болните често се оплакват от появата на раздразнителност, неприятни зрителни усещания, безсъние, изпотяване нощем и т.н. Това е следствие от недостиг на енергия в бъбреците. Бъбреците са коренът на живота. Те контролират също и костната тъкан, функцията на костния мозък, растежа, развитието и възстановяването на костите.
Бъбреците контролират и течностите в тялото и при неизправност в дейността им се получават отоци, невъзможност за задържане на урината и т.н. Бъбреците държат под свой контрол черти на характера като решителност и воля, а така също и половата активност. При патология на бъбреците половата активност рязко спада. При понижаване на слуха, шум в ушите, глухота, съчетана със слабост, оздравяването настъпва едва след укрепването на бъбреците.
Въздействието по меридиана на бъбреците лекува застои в гръдния кош при бронхиална астма, състояния подобни на гръдна жаба, менструални нарушения и патология на половата система, състояния на хипертония и хипотония. Долните точки по меридиана са ефективни при неврастения и епилепсия.

Меридиан на перикарда
手厥阴心包经 (Shǒu jué yīn xīn bāo jīng)
Ин меридиан с 9 точки и най-голяма активност от 19 до 21 часа. Започва от гърдите и завършва на края на III пръст на ръката.
Основната му функция е да защитава сърцето и да му оказва допълнителна помощ.
Физиологическите функции и патологията на перикарда влияят на сърцето.
Меридианът не е свързан с някакъв орган, а се явява представител на функционален кръг и въздействието му върху някои органи е сходно с това на меридиана на сърцето.
Функция на меридиана: Влияе най-много върху състоянието и заболяванията на сърцето и кръвообръщението; Отговаря за сексуалната сфера;
Психо – емоционалната дейност, функционалното състояние на нервната система.
На меридианът на перикарда има по-широк диапазон от влияние върху кръвообращението.
Оказва преимуществено влияние и на парасимпатиковата нервна система.
В тази връзка въздействието по този меридиан се използва при застои, недостатъчност в кръвообращението, нарушение на кръвообращението в гръдната и стомашна кухини и в половата система.
Понякога наричат този меридиан сърдечно – съдово – полов.
Меридианът влияе на общата маса на циркулиращата кръв и обмена на веществата, а също и на органите с вътрешна секреция.

Меридиан на тройния нагревател
手少阳三焦经 (Shǒu shǎo yáng sān jiāo jīng)
Ян меридиан с 23 точки и най-голяма активност от 21 до 23 часа. Започва от IV пръст на ръката и завършва при края на веждата.
Този меридиан не е свързан с конкретен орган.
Това е една цялостна функционална система, която включва в себе си три кухини, като три функционални единици.
Горната част включва туловището и гръдния кош до диафрагмата (системите на дишане и кръвообращение),
Средната – от диафрагмата до пъпа, органите на храносмилането, стомаха и далака.
Долната част обхваща пространството под пъпа, бъбреците, пикочния мехур и половите органи.
Функция на меридиана: Меридианът контролира и регулира различни процеси и функции на вътрешните органи, отнасящи се към Ян,и образува Ин – Янска двойка с меридиана на перикарда, който е представен със същите функционални кръгове, но с преобладаващ Ин характер.
Меридианът на тройния нагревател за разлика от меридиана на перикарда,влияе на спастичните и болезнени синдроми.
Той прави кръг около ушите, областта на очите и лицето,което позволява да се въздейства върху него при проблеми със слуха, болки в очите или зъбобол. Точките на ръцете и в областите на раменете са ефективни при заболявания на крайниците.
Докато меридианът на перикарда влияе при психически нарушения и има връзка с вътрешната секреция, то меридианът на тройния нагревател влияе повече при състояние на повишена възбуда, регулира симпатиковата нервна система. Въздействието по този меридиан способства за отстраняване на прекаленото напрежение на волята и интелекта, при състояния на силна възбуда и при склероза на съдовете.

Меридиан на жлъчката
足少阳胆经 (Zú shǎo yáng dǎn jīng)
Ян меридиан с 44 точки и най-голяма активност от 23 до 1 часа през нощта.
Започва при окото и завършва на IV пръст на крака.
Намира се в тясна връзка с меридиана на бъбреците.
Тяхното функциониране е взаимно свързано.
Меридианът се използва при различни болезнени състояния.
Въздействието по него лекува мигрени, болки по лицето, някои възпалителни процеси в ушите, междуребрена невралгия, лумбаго, ишиас, артрит, заболявания на жлъчката.
Функции на меридиана: С него се повлияват болкови синдроми;
При заболявания и функционални състояния на жлъчния мехур;
При спастични състояния на гладко- и напречно набраздената мускулатура; при ушни заболявания; при психически смущения.

Меридиан на черния дроб
足厥阴肝经 (Zú jué yīn gān jīng)
Ин меридиан с 14 точки и най-голяма активност от 1 до 3 часа през ноща. Започва от палеца на крака и завършва на гръдния кош
Черният дроб притежава функцията да подсилва организма.
Той заема водещо място в осигуряването на обмяната на веществата, явявайки се „биохимическа лаборатория” на организма.
Правилният обмен на веществата способства за растежа и постоянното самообновяване на организма.
Черният дроб е кръвното депо на организма, което съхранява и регулира количеството на кръвта, регулира състава на кръвта, кръвообраащението, изработва биологически активни вещества.
Силният гняв наранява черния дроб. При това се отделя голямо количество адреналин в кръвта, което е съпроводено с изхвърлянето на кръв от кръвното депо. В резултат се нарушава функцията за съхраняване на кръв в черния дроб, затова въздействието по точките на този меридиан е ефективно при кръвотечения в матката.
От друга страна при заболяване на черния дроб е характерна появата на гневна раздразнителност. Цял ред мозъчни заболявания също са свързани със заболяване на черния дроб.
Функции на меридиана: Заболявания на черния дроб и жлъчкоотделянето; От него зависят детоксичните функции в организма; Има връзка с кръвното депо и кръвотечението; Контрол на функциите на сухожилията, спазми и крампи на мускулите, обмяната на веществата в мускулите; При заболявания на пикочната система и половите органи; При болкови синдроми на гръдния кош; При кожни заболявания, особено алергични.
Опорно-двигателния апарат също се намира под ръководството на черния дроб. Черният дроб контролира мускулите и сухожилията. При поразяването му могат да се появят мускулни заболявания като спазми и др.
Очите са огледало на черния дроб. Заболяването на черния дроб е съпроводено с изменения на склерата, почервеняване на очите, влошаване на зрението. Почервеняването на очите означава, че в черния дроб има огън, който трябва да бъде потушен.
Върху меридиана на черния дроб се въздейства при увеличение на черния дроб, жълтеница,повръщане, влошаване на зрението, световъртеж, избухливост, при главоболия от различен характер, мигрена, при различни заболявания на половите органи.

Дванайсетте основни меридиана се преливат един в друг и образуват затворен кръг, който обхваща цялото тяло. Кръговратът на енергията по 12-те меридиана обхваща целия организъм и се осъществява по определени закони като на всеки участък има строго определено съотношение между кръвта и енергията. Когато съотношението между кръвта и енергията в меридианите не съответства на нормалното, там където е много кръвта и малко енергията, трябва да се разсейва само кръвта и да се запазва енергията, а там където е много енергията и малко кръвта-да се прави обратното.

Болестите, които възникват от вътрешни или външни болестотворни фактори и свързаните с това нарушения в циркулацията на енергията предизвикват патологията в състоянието на меридианите и съответстващите им органи. Това състояние се проявява в повишена болезненост в активните точки по меридиана. Въздействието върху тях оказва лечебен ефект. Нарушението на циркулацията на енергията по меридианите се отразява на състоянието на съответстващите им органи. По такъв начин по състоянието на органите и системите може да се съди за състоянието на меридианите и обратно.

И накрая нека направим едно обобщение. Меридианите изпълняват следните функции: управляват потока на кръвта и жизнената енергия Ци, поддържат хармонията и баланса между Ин и Ян. Те предават енергията от вътрешността към повърхността на тялото, благодарение на което вътрешните сигнали за нарушение достигат до повърхността.

В трактата „Нейдзин” за меридианите се казва следното: “Предназначението на меридианите е в това, че от една страна те отразяват нормалната физиологическа функция и патологическите изменения в организма, а от друга по тях може да се съди за жизнените способности, да се определя всяка болест, да се нормализира съотношението между пълнота и пустота, да се използват като ръководство в лечебната практика, затова не може да не се познават меридианите.”

Забележка: ИнтеграБг.Инфо не е лекар, не лекува, и не консултира! ИнтеграБг.Инфо е здравно информационна – образователна медия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *