Здравето е личен избор!

Хвощ

Хвощ

Хвощ, полски, прешлица, конска опашка – Equisetum arvence L. Сем. Хвощови – Equisetaceae Разпространение: По влажните места, орниците, насипите, край реките и на мочурищата, а също и като плевел навсякъде из България до 1450 метра надморско равнище. Описание: Многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено, възлесто коренище, с кафявочерни грудки по него и 2 вида стъбла: пролетноRead more about Хвощ[…]